Białogród nad Dniestrem

Białogród nad Dniestrem to ukraińskie miasto położone niedaleko Odessy. Polacy kojarzą je ze znajdującego się tam Zamku oraz z faktu, że miasto przez chwilę było lennem króla Polski.


Najnowsze artykuły