Konstanca

Konstanca - miast w Rumunii położone nad Morzem Czarnym, będące głównym miastem historycznej krainy Dobrudży.


Najnowsze artykuły