Muzeum Narodowe w Warszawie

To jedno z największych i najczęściej odwiedzanych polskich muzeów. Zgromadzono w nim wiele interesujących dzieł sztuki i przedmiotów związanych z historią naszego kraju.

Początki

Wprawdzie Muzeum Narodowe w Warszawie powstało w 1862 roku, ale idea utworzenia tego typu placówki jest starsza. Przejawiała się ona między innymi w działalności Stanisława Kostki-Potockiego, który w 1805 roku udostępnił do zwiedzania pałac wilanowski. Sytuacja polityczna nie sprzyjała jednak stworzeniu tak dużej polskiej placówki. Dopiero w latach sześćdziesiątych udało się taki projekt wcielić w życie. 20 maja 1862 powstało Muzeum Sztuk Pięknych, którego pierwszym dyrektorem został Justynian Karnicki. Placówka miała przede wszystkim gromadzić dzieła, które mogłyby służyć artystom za podstawę do nauki. Początkowo gromadzono głównie prace artystów zagranicznych.

!"Dirce chrześcijańska" Henryka Siemiradzkiego - Muzeum Narodowe w Warszawie
"Dirce chrześcijańska" Henryka Siemiradzkiego - Muzeum Narodowe w Warszawie

Z czasem placówka udostępniła swe podwoje dla szerokiej publiczności co zwiększyło jej prestiż i otwarło nowe możliwości pozyskiwania zbiorów (dary i depozyty). Dopiero w XX wieku Muzeum zaczęło pozyskiwać większą ilość zbiorów polskiego pochodzenia.

W latach 1926-1938 powstawał obecny, modernistyczny gmach muzeum. Projekt Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata był jak na owe czasy nowoczesny i przypadł do gustu zwiedzającym. Podczas II wojny światowej ostrzeliwany i zbombardowany budynek uległ poważnym uszkodzeniom, ale większość zbiorów malarstwa udało się ocalić (wiele z tych zrabowanych odzyskano dzięki skrupulatnej ewidencji). W czasach PRLu rozbudowano dawny gmach. W roku 1956 placówka zorganizowała wystawę Dzieł Sztuki Zabezpieczonych przez ZSRR pokazując mieszkańcom stolicy m. in. słynny “Sąd ostateczny” Hansa Memlinga. Ważnym wydarzeniem stało się odkrycie katedry w Faras, przez profesora Kazimierza Michałowskiego (zastępca dyrektora Muzeum od 1939 roku). Od 2010 roku funkcję dyrektora pełni Agnieszka Morawińska.

Galeria Faras

Na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się słynna Galeria Faras. Turyści mogą tu obejrzeć niezwykłe zbiory sztuki nubijskiej, które do Warszawy przywieźli polscy archeolodzy. W latach 1961-64 wzięli oni udział w akcji ratowania przed zalaniem dzieł sztuki zagrożonych zalaniem podczas budowy Wielkiej Tamy Asuańskiej. Nowoczesna, multimedialna wystawa przybliża zwiedzającym sztukę chrześcijańskiej cywilizacji, która funkcjonowała wiele wieków otoczona przez państwa islamskie. Jednym z najsłynniejszych fresków jest malowidło przedstawiające świętą Annę z palcem na ustach.

Galeria Sztuki Średniowiecznej

Znajduje się po prawej stronie hallu na parterze muzeum. To jedna z najnowszych aranżacji wystaw stałych. Zwiedzający spacerują pomiędzy rzeźbami i obrazami pochodzącymi ze średniowiecza. Obejrzeć tu można "Legendę świętej Jadwigi", "Madonnę na lwie" czy "Świętą Marię Magdalenę unoszoną przez anioły". Wrażenie robią też olbrzymie ołtarze (często wieloskrzydłowe), które dzięki odpowiedniemu ustawieniu oglądać możemy ze wszystkich stron.

Galeria Sztuki XIX Wieku

Trudno wymienić wszystkie wielkie dzieła jakie możemy tu zobaczyć. Spacer przez sale tej umieszczonej na pierwszym piętrze części muzeum to wycieczka nie tylko przez polską sztukę, ale i przez historię naszego kraju. Możemy podziwiać wielkie płótna akademików jak chociażby "Dirce chrześcijańską" Henryka Siemiradzkiego, nastrojowe obrazy Stanisława Wyspiańskiego, barwny "Dziwny ogród" Józefa Mehoffera, nastrojowe dzieła Józefa Chełmońskiego czy realistyczne płótna Aleksandra Gierymskiego. Rzecz jasna polscy turyści najwięcej czasu spędzają przed "Bitwą pod Grunwaldem" Jana Matejki.

!Muzeum Narodowe w Warszawie - fragment obrazu "Bitwa pod Grunwaldem", Jan Matejko
Muzeum Narodowe w Warszawie - fragment obrazu "Bitwa pod Grunwaldem", Jan Matejko

Galeria Sztuki Dawnej

Zajmuje drugie piętro muzeum i prezentuje zwiedzającym zarówno malarstwo jak i sztukę użytkową. Warto zwrócić uwagę na płaszcz i insygnia koronacyjne Augusta III Sasa. Z innej epoki pochodzi ciekawe malowidło pod tytułem "Bitwa pod Orszą" - nieznany malarz przedstawił triumf sił polsko-litewskim nad armią moskiewską. Zgromadzono tu również twórczość mistrzów europejskich jak chociażby "Madonnę z Dzieciątkiem" Sandro Botticelli albo "Gitarzystę" Jean-Baptiste Greuze.

!Płaszcz koronacyjny Augusta III Sasa - Muzeum Narodowe w Warszawie
Płaszcz koronacyjny Augusta III Sasa - Muzeum Narodowe w Warszawie

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku

Najstarsze z eksponowanych tu obrazów pochodzą z lat 20. XX wieku najnowsze zaś z pierwszego dziesięciolecia wieku obecnego. Muzeum prezentuje twórczość polskiej awangardy, reprezentantów najważniejszych prądów artystycznych tych lat, ale też fotografie i filmy. Wśród eksponowanych nazwisk znajdują się m. in. Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Natalia Lach-Lachowicz czy Wilhelm Sasnal.

!Muzeum Narodowe w Warszawie - "Dziwny ogród" Józef Mehoffer
Muzeum Narodowe w Warszawie - "Dziwny ogród" Józef Mehoffer

Informacje praktyczne

Gmach główny Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 3.

Dni i godziny otwarcia

Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli: 10:00 do 18:00, we czwartki: 10:00 do 21:00.

Ceny biletów wstępu

Normalny bilet wstępu na wystawy stałe kosztuje 15 złotych, ulgowy 10 złotych, dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia - 1 złoty. Dostępny jest również bilet rodzinny w cenie 30 zł (dla 2 dorosłych + max 4 dzieci do 18 lat).

We wtorki wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

!Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie

Inne placówki Muzeum Narodowego

  • Muzeum Pałac w Królikarni,
  • Muzeum Plakatu,
  • Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim,
  • muzea w Nieborowie i Arkadii.

Reklama