Skopje - zwiedzanie, atrakcje i informacje praktyczne

Wraz ze wzrostem cen w kurortach Chorwacji wielu polskich turystów szuka innych ciekawych miejsc położonych na Półwyspie Bałkańskim. I chociaż Skopje nie leży nad morzem, a najbliższe pasma górskie oddalone są o kilkadziesiąt kilometrów to jednak wielu zwiedzających decyduje się odwiedzić to miasto. Wrażenie robią zarówno zabytki jak i nowe budowle.

Skopje - nazwa miasta

Przez większą część swojej historii stolica dzisiejszej Macedonii nosiła nazwy podobne do współczesnej. Jej starożytna forma brzmiała "Scupi", a w czasach bizantyjskich i słowiańskich zapisywano ją jako "Skopija", "Skopie" lub "Skopje". Pod panowaniem tureckim miasto nazywano Üsküp.

!Kanion Matka - Skopje
Kanion Matka - Skopje

Trudno jednoznacznie powiedzieć od czego pochodzi nazwa. Przyjmuje się, że może mieć ona związek z greckim określeniem posterunków wojskowych, ale część językoznawców wskazuje na możliwe iliryjskie lub pajońskie pochodzenie słowa. W języku Pajonów (a dokładniej plemienia Agrianów) taka nazwa miałaby oznaczać "dom". Jest to dość prawdopodobna hipoteza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 2011 roku archeolodzy odkryli, niecałe 50 kilometrów od współczesnego Skopje, ruiny prawdopodobnej stolicy państwa Pajonów.

Skopje - historia

Przyjmuje się, że najstarsze osadnictwo na tych terenach pochodzi sprzed 4000 lat p.n.e. Jego pozostałości odnaleziono w miejscu gdzie dziś wznosi się słynna forteca. Resztki kolejnej osady (epoka brązu) odkryto nad rzeką Wardar na wzgórzu Zajčev Rid. Po okresie rządów Pajonów "Scupi" zostało przejęte przez plemię Dardanów. Najprawdopodobniej pełniło funkcję plemiennej stolicy aż do zajęcia tych obszarów przez Rzymian. W czasach cesarstwa stacjonowały tu legiony, w okolicy osiedlano również weteranów. Doprowadziło to do szybkiego rozwoju miasta, wzniesienia wielu budynków użyteczności publicznej, a w czasach bizantyjskich ustanowienia tu stolicy diecezji. Kres świetności przyniosło trzęsienie ziemi i najazdy barbarzyńców w VI wieku. Cesarz Justynian nakazał porzucić ruiny i przeniósł miasto w okolice dzisiejszej twierdzy.

!Skopje - podczas spaceru
Skopje - podczas spaceru

W następnych wiekach przechodziło ono z rąk do rąk - władali nim Bułgarzy, Bizantyjczycy, Normanowie i Serbowie. To właśnie panowanie serbskie rozpoczęło okres złotych lat rozwoju. W 1346 roku Stefan IV Duszan koronował się tu na pierwszego cara Serbii. Nawet upadek państwa serbskiego i wchłonięcie go przez Osmanów nie zatrzymało dobrej koniunktury dla miasta. Szacuje się, że w XVII wieku mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W latach 50. owego stulecia do Skopja przybył turecki podróżnik Ewlija Czelebi - zachwycony miastem przyrównał je do Bagdadu.

Są tu place i rynki z łukami i kopułami. Najlepszy ze wszystkich jest Bazar z wełniarzami, parasolnikami, szewcami, malarzami i tkaczami. (…) Jest tu wielu wykształconych i uprzejmych ludzi. Podczas letnich upałów rynki w Skopje wyglądają jak kopie tych z Bagdadu bo wszystkie z nich mają zakrzywione okiennice i sklepienia jak w Sarajewie i Aleppo.

Kres świetności przyniosła wojna z Austrią - w 1689 roku do miasta wkroczyły wojska generała Piccolominiego, a jednocześnie w okolicy wybuchło powstanie Karposha. W tym samym czasie w Skopju pojawiła się zaraza. Austriacki generał chcąc ograniczyć jej zasięg nakazał podłożenie ognia pod zabudowania (według innych źródeł stosował taktykę spalonej ziemi wiedząc, że nie obroni miasta lub mścił się za zniszczenia poczynione przez Turków w Austrii). Ponoć Skopje płonęło nieprzerwanie przez dwa dni. Sytuacja na froncie nie uległa jednak zmianie - powstanie stłumiono, a Piccolomini zmarł na cholerę. Miasto utraciło swoją dominującą rolę w regionie, nękały je kolejne epidemie, a ludność przenosiła się do Bitoli, Štipu lub za granicę.

!Pomnik pucybuta - Skopje
Pomnik pucybuta - Skopje

Na zmianę takiego stanu rzeczy trzeba było zaczekać dopiero do połowy XIX wieku, kiedy to na skutek rewolucji przemysłowej do Skopja zaczęła masowo ściągać ludność wiejska. W 1912 roku Turków wyparła armia Serbska, po kilkuletniej okupacji bułgarskiej (1915-1918) dzisiejszą stolicę Macedonii włączono w granice Królestwa Jugosławii. Był to okres szybkiego rozwoju zakończonego zajęciem Skopja przez nazistów, a następnie przekazania go Bułgarom. Wymordowano wtedy większość tutejszych Żydów (wysłanych do obozu zagłady w Treblince). Po wyzwoleniu przez jugosłowiańskich i bułgarskich komunistów Skopje stało się stolicą Socjalistycznej Republiki Macedonii w ramach Jugosławii Josipa Broz Tito.

W 1963 roku miasto zostało zniszczone przez potężne trzęsienie ziemi (6 stopni w skali Richtera) - zawaleniu uległa większość zabudowy miasta (ok. 75%), zginęło ponad tysiąc osób. Mimo międzynarodowej pomocy niektórych skutków katastrofy nie udało się usunąć do tej pory. W 1991 roku miasto stało się stolicą niezależnej Republiki Macedonii (secesja dokonała się w sposób pokojowy). Dziesięć lat później Skopju zagrozili albańscy partyzanci, którzy zajęli nieodległą wioskę Aračinovo. Mimo targających miastem niepokojów społecznych stolica po latach recesji rozwija się dość szybko między innymi dzięki napływowi turystów.

Skopje - ile dni przeznaczyć na zwiedzanie?

W przeciwieństwie do takich stolic Półwyspu Bałkańskiego jak Podgorica, Tirana czy Pristina zwiedzanie Skopja może nam zająć nieco więcej czasu. Miasto zachowało sporo interesującej architektury, dodatkowo działa tu kilka dużych muzeów. Większość turystów decyduje się na wariant dwudniowy czyli jeden dzień na zwiedzanie miasta i jeden na wyprawę do Kanionu Matka. Jest to opcja minimalna, jeśli poszerzymy ją o zwiedzanie tutejszych muzeów i np. wejście na Górę Wodno to do owych dwóch dni trzeba będzie doliczyć jeszcze kolejne dwa.

!Skopje - centrum miasta
Skopje - centrum miasta

Skopje - atrakcje i zwiedzanie

Najważniejsze zabytki znajdują się na prawym brzegu Wardaru, część południowa to w większości efekt odbudowy miasta po wielkim trzęsieniu ziemi z lat 60. Na obu brzegach rzeki znajdziemy monumentalne (i często kiczowate) pamiątki po projekcie "Skopje 2014".

!Skopje - spacer po północnej części miasta
Skopje - spacer po północnej części miasta

Twierdza (Skopsko Kale, Samoilova)

Według badaczy to właśnie tutaj rozpoczyna się historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Skopja. Pierwsze umocnienia wznieśli tu bizantyjczycy w czasach cesarza Justyniana. Trudne do prześledzenia są jej dzieje w okresie średniowiecza. Prawdopodobnie została spalona w czasie jednego z powstań bułgarskich. Być może to tutaj koronował się Stefan IV Duszan.

!Twierdza Skopsko Kale - Skopje
Twierdza Skopsko Kale - Skopje

Twierdzę unowocześniono po zajęciu jej przez Turków. Ewlija Czelebi pisał o niej tymi słowami:

"Leży na wysokiej skale można więc ujrzeć cały jej układ. Rzeka Vardar opływa ją z zachodniej strony. Po tej samej stronie co miasto jest droga, która wiedzie przez jaskinie ku wieży wodnej wybudowanej na brzegu. Jest tam teraz przepaść od strony miasta, tak straszliwa jak głębiny piekielne (…) Strażnicy aby podnieść most zwodzony używali kołowrotu, co zapewniało ochronę bramy. Ponad wrotami widnieje inskrypcja, z informacją o naprawie bramy jaką podjęto w przeszłości. Napis brzmi: "Światły syn Mehmed-hana w roku 1446". ".

Wojna z Austrią uzmysłowiła Osmanom konieczność wzmocnienia tego obszaru, co przyczyniło się do rozbudowy twierdzy. Zabytek został bardzo poważnie uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w 1963 roku i do dziś nie odbudowany. Kontrowersje wzbudził pomysł podniesienia z ruin dawnej cerkwi, która znajdowała się na terenie fortecy. Zaprotestowali Albańczycy twierdząc, że doprowadzi to do zniszczenia iliryjskich fundamentów. Doszło do gwałtownych starć w wyniku, których raniono kilkanaście osób. Obie strony konfliktu nawzajem oskarżają się o jego sprowokowanie. Ruiny twierdzy są udostępniane turystom, ale co jakiś czas wznawiane są prace archeologiczne i wtedy Skopsko Kale nie zwiedzimy.

Kamienny Most (Камен Мост)

Wielu Macedończyków z dumą podkreśla, że to budowla pochodząca z czasów bizantyjskich. Wprawdzie zarówno wtedy jak i podczas panowania Stefana IV Duszana wznoszono w Skopju kamienne mosty jednak ten który możemy oglądać do dziś pochodzi z czasów osmańskich (prawdopodobnie XV wiek). Turcy wykorzystywali go również jako miejsce straceń (zabito tutaj słynnego buntownika Karposza). Kamienny Most był często poddawany renowacjom - odnowiono go po trzęsieniu ziemi z 1555 roku, w XIX wieku, a po raz ostatni pod koniec XX wieku.

Pomniki

W 2010 roku rozpoczęto projekt "Skopje 2014", którego celem była gruntowna przebudowa centrum miasta. W jej ramach zaplanowano wzniesienie kilkudziesięciu pomników (niektóre o monumentalnych rozmiarach) oraz wielu muzeów i budynków użyteczności publicznej. Mimo licznych słów krytyki (często uzasadnionej) część założeń udało się zrealizować.

!Pomnik Wojownika na koniu Skopje
Pomnik Wojownika na koniu Skopje

Na obu brzegach Wardaru wzniesiono pomniki: cesarza Justyniana, cara Samuela, Filipa II, Hristo Uzunova (partyzant, popełnił samobójstwo otoczony przez Turków w 1905), Yane Sandanskiego (bułgarski rewolucjonista), świętych Cyryla i Metodego, świętych Klemensa i Nauma z Ochrydy, Georga Pulevskiego (pisarz i rewolucjonista bułgarski, głoszący odrębność narodu macedońskiego), Matek Macedońskich, Pitu Guli (powstaniec, obrońca Republiki Kruszewskiej), Żeglarzy z Salonik (antytureccy anarchiści i zamachowcy), Obrońców Macedonii, Poległych Bohaterów, Metodija Andonowa-Czento (partyzant i polityk, uwięziony przez Tito), Ruchu Antyfaszystowskiego i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługują dwa duże monumenty: Wojownika Konnego (Macedonia Square) i Wojownika Pieszego (Crvena Skopska Opshtina). Stoją one w jednej osi w odległości około 500 metrów. Wojownik Pieszy uniesioną dłonią "pozdrawia" Wojownika Konnego otoczonego grupą piechurów. Pomnik Wojownika Konnego połączono z fontanną. Wygląd monumentów wzbudził sprzeciw części mieszkańców (artystom zarzucono kicz, a władzom marnotrawienie pieniędzy) oraz rządu Grecji (jako próba negowania "greckości" starożytnej Macedonii). W pobliżu znajduje się inny monument - Porta Macedonia czyli olbrzymi łuk triumfalny nawiązujący do architektury starożytnej Grecji.

!Pomnik Wojownika - Skopje
Pomnik Wojownika - Skopje

Cerkwie

Chrześcijanie stanowią najliczniejszą grupę wyznaniową w Macedonii (z czego przeważająca większość to prawosławni). Najstarsze cerkwie stolicy i okolic to prawdziwe dzieła sztuki.

Za jedną z najcenniejszych uważana jest Cerkiew Wniebowstąpienia Jezusa (okolice ulicy Samoilovej - 42° 0′ 2.85″ N, 21° 26′ 8.63″ E) nazywana też czasem Cerkwią Świętego Zbawiciela (Црква Свети Спас). Niezbyt okazały budynek kryje niezwykłe wnętrze - z pięknie rzeźbionym XIX-wiecznym ikonostasem i chórem oraz wieloma zabytkowymi ikonami. Na dziedzińcu znajduje się grób Goce Dełczewa - bułgarskiego rewolucjonisty antytureckiego, zastrzelonego podczas przygotowań do wybuchu powstania ilindeńskiego.

Na przedmieściach, w okolicach góry Wodno (Vodno) przetrwała cerkiew św. Pantelejmona z Nerezi (Црква „Св. Пантелејмон“ - 41° 58′ 37.2″ N, 21° 22′ 26.4″ E) z zachowanymi freskami z XII wieku. Są one uznawane za jeden z najcenniejszych zabytków Macedonii.

Wiek XIX reprezentują dwie świątynie: cerkiew Narodzenia Bogarodzicy (Црква "Рождество на Пресвета Богородица, odbudowana niedawno po zniszczeniu przez trzęsienie ziemi, lokalizacja - 41.99613” N, 21.4394” E) oraz cerkiew świętego Demetriusza (Црква Свети Димитрија - również częściowo zrekonstruowana, lokalizacja - 41.998451” N, 21.434518” E). W drugiej świątyni doszło w 2012 roku do wydarzenia uznawanego przez wiernych za cudowne - brudne od dymu ikony samoistnie odzyskały żywe kolory. Zdaniem sceptyków wpływ na to miała zwiększona wilgotność powietrza (większa liczba wiernych w okresie wielkanocnym).

!Cerkiew świętego Demetriusza - Skopje
Cerkiew świętego Demetriusza - Skopje

Z zupełnie innej epoki pochodzi główna świątynia Macedońskiego Kościoła Prawosławnego (Свети Климент Охридски, Bulevar Partizanski Odredi 17) - wybudowana po niszczącym trzęsieniu ziemi prezentuje charakterystyczny dla Skopja nurt brutalizmu.

Zabytkowe cerkwie znajdują się również w okolicy Kanionu Matka oraz w takich wsiach jak Kucevishte, Ljuboten, Sušica czy Banjane (cenna cerkiew św. Nikity z pięknymi freskami).

Meczety

Może to się wydawać zaskakujące ale liczba meczetów w Skopju jest zbliżona do liczby cerkwi (a według niektórych źródeł nawet ją przewyższa). Prawie wszystkie muzułmańskie świątynie znajdują się w prawobrzeżnej części miasta (około dwudziestu meczetów). Do najcenniejszych należą: meczet Sułtana Murada (Султан-муратова џамија) i Meczet Mustafy Paszy (Мустафа-пашина џамија).

W mieście zachowały się również interesujące muzułmańskie mauzolea: Mauzoleum Księżniczki Katarzyny (Kral Kizi - 42°00'03.0"N 21°27'05.0"E), Turbe Gazi Baba (poświęcone tureckiemu poecie z XVI wieku - 42°00'29.3"N 21°26'56.2"E) i Turbe Ishak Bey (poświęcone muzułmańskiemu zarządcy Skopja - 42°00'09.1"N 21°26'27.5"E).

!Jeden z meczetów w Skopju
Jeden z meczetów w Skopju

Dom Pamięci Matki Teresy (Спомен куќа на Мајка Тереза, lokalizacja: 41° 59′ 37″ N, 21° 25′ 51″ E). Niewielkie muzeum poświęcone katolickiej świętej nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdziwym domem ubogiej zakonnicy (został zniszczony podczas trzęsienia ziemi, obecnie w jego pierwotnej lokalizacji znajduje się tablica upamiętniająca Matkę Teresę - 41°59'43.4"N 21°25'55.9"E). Dom Pamięci wybudowano w 2009 roku w miejscu gdzie przed rokiem 1963 znajdował się kościół, w którym laureatka Pokojowej Nagrody Nobla została ochrzczona. Koncepcja budowli łączy tradycyjną architekturę macedońskich domów (parter) i budownictwo nowoczesne (piętro). W niewielkim muzeum zobaczymy zbiór pamiątek po Matce Teresie, na piętrze zaś znajduje się kaplica.

Obecna katedra katolicka Skopja mieści się przy ul. Petar Pop Arsov 47.

!Dom Pamięci Matki Teresy - Skopje
Dom Pamięci Matki Teresy - Skopje

Architektura z czasów osmańskich

Za najbardziej reprezentacyjną dla tego okresu uznaje się dzielnicę Stara Čaršija (nazwa ta oznacza "bazar"). Wokół dawnego targu znajdziemy najważniejsze budowle z tamtej epoki. Dziś także możemy zrobić tu zakupy (Бит пазар, Bit Pazar). Targ w Skopju jest charakterystyczne dla tego rodzaju obiektów na Półwyspie Bałkańskim. Innymi słowy kupimy tu wszystko: ubrania, dywany, wyroby skórzane, pamiątki, warzywa i owoce. Poza tym zachowały się resztki zadaszenia tak zwanego Bezistenu (czyli zakrytej części dawnego bazaru) zbudowanego już w XIX wieku. Do naszych czasów przetrwały też trzy karawanseraje: Kapan An (wybudowany w XV wieku, dość dobrze zachowany mieści punkty gastronomiczne i niewielkie sklepy - ul. Salih Asim), Suli An (pochodzi z XV wieku zrekonstruowany po trzęsieniu ziemi, mieści wystawę Muzeum Historii Miasta pod tytułem "Historia Starego Bazaru" - ul. Lazar Tanev) czy Kurshumli An (pochodzi z XVI wieku - ul. Atanas Babata). W dobrym stanie przetrwały też dwie łaźnie tureckie: Çifte Hammam (ul. Arhiepiskop Angelarij) i Daut Pasha Hamam (Gotse Deltchev Blvd). Obie pełnią dziś funkcję galerii sztuki. Do naszych czasów przetrwała również Wieża Zegarowa (Саат-кула) - jedna z pierwszych w całym ówczesnym państwie osmańskim.

!Skopje - bazar
Skopje - bazar

Architektura brutalistyczna

Miłośnicy "betonowej" architektury drugiej połowy XX wieku z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Nowe budynki wznoszone po trzęsieniu ziemi musiały spełniać odpowiednie normy tak aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko zawalenia się podczas kolejnego kataklizmu. Warto dodać, że w latach 1964-67 dyrektorem odbudowy miasta był polski architekt i urbanista Adolf Ciborowski. Zgodnie z założeniami stylu znajdziemy tu budynki o niezwykłych, ekspresyjnych formach, stworzone z olbrzymich, betonowych brył. Zwróćmy uwagę na dworzec kolejowy (Bojmija 4), budynek poczty (Orce Nikolov 20 - chociaż najlepiej się prezentuje od strony Boulevard VMRO), budynek główny Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego (Gotse Deltchev Blvd 9) czy akademiki (okolice ulic Moskovksa i Teodosij Gologanov).

Kanion Matka (Клисура Матка)

To jedna z najciekawszych atrakcji Skopja, na którą (przy dobrej pogodzie) warto poświęcić minimum pół dnia. Słowo "matka" w języku macedońskim oznacza "łono". Przez kanion płynie rzeka Treska, której wody zostały zatrzymane przez tamę, co doprowadziło do stworzenia malowniczego jeziora. Przez sam kanion oraz jego okolice wiedzie kilka szlaków (jeden główny, który prowadzi poprzez Matkę i urywa się po dwóch godzinach drogi).

W okolicy zachowało się kilka głębokich jaskiń oraz zabytki architektury sakralnej. Ten drugi fakt związany jest z historią Skopje - chrześcijańscy mieszkańcy miasta spodziewając się prześladowań ze strony muzułmanów wznosili świątynie i klasztory w miejscach trudno dostępnych. Turyści odwiedzają najczęściej cerkiew św. Andrzeja (Црква "Св. Андреја") z zachowanymi zabytkowymi freskami, cerkiew świętego Mikołaja (Св. Никола) oraz zrujnowany klasztor Markov Grad.

W sezonie letnim na terenie kanionu spotkamy miłośników wspinaczki górskiej oraz będziemy mogli przepłynąć przez malownicze jeziora na łódkach. Działa tu też restauracja (choć ze zdecydowanie wyższymi cenami niż w Skopje).

Do tego pięknego miejsca dojedziemy autobusem linii 60 (początek trasy w okolicy dworca kolejowego). [aktualizacja grudzień 2018]

!Kanion Matka - Skopje
Kanion Matka - Skopje

Muzea [aktualizacja grudzień 2018]

Projekt przebudowy centrum miasta zakładał stworzenie (lub przeniesienie) dużych placówek muzealnych do nowych budowli utrzymanych w nurcie historyzmu.

Do najciekawszych muzeów w stolicy Macedonii należą: Archeologiczne Muzeum Macedonii (Археолошки музеј на Македонија, ul. Dimitar Vlahov 3 ; 300 denarów bilet normalny, 150 denarów bilet ulgowy, czynne od wtorku do niedzieli od 10 do 18), Muzeum Macedońskiej Walki (Музеј на македонската борба, ul. “11. Mart” 1 ; 300 denatów bilet normalny, 150 denarów bilet ulgowy, czynne od wtorku do niedzieli od 10 do 18), Muzeum Holocaustu Macedońskich Żydów (Музеј на Холокаустот, ul. Iljo Vojvoda ; otwarte od wtorku do piątku od 9 do 19, w soboty i niedziele od 9 do 15). Niewielkie Muzeum Miasta Skopje (Музеј на Град Скопје, ul. Ss Cyril & Methodius) mieści się w dawnym budynku dworca kolejowego, którego zegar zatrzymany został na godzinie trzęsienia ziemi z 1963 roku.

!Muzeum Archeologiczne - Skopje
Muzeum Archeologiczne - Skopje

Inne

Na południe od centrum przetrwała dawna wieża z czasów tureckich (zbudowana około XVII wieku), która prawdopodobnie służyła osmańskim zarządcom miasta (być może poborcom podatkowym). Wieża znajduje się na placu za Domem Pamięci Matki Teresy.

Na przedmieściach funkcjonuje niewielka wystawa prezentująca zrekonstruowaną neolityczną osadę Tumba Madżarki (Тумба Маџари, 42°00'06.5"N 21°30'18.0"E - czynna od wtorku do niedzieli). Pozostałości archeologiczne dawnych budowli zachowały się także na terenie wioski Taur (dawne miasto Tauresium z IV wieku - 41°54'04.2"N 21°36'40.8"E) oraz na północny-zachód od centrum (dawne miasto Scupi - 42°01'01.9"N 21°23'36.9"E). W okolicach Vizbegovo przetrwał dawny akwedukt - trudno jednak powiedzieć z jakiego okresu pochodzi budowla. Część badaczy optuje za czasami starożytnymi, inni twierdzą, że zbudowano go za panowania Turków aby doprowadzać wodę do łaźni (położenie - 42.023517 N , 21.418733 E).

Popularnym miejscem wypoczynku i weekendowych wycieczek mieszkańców miasta jest góra Wodno (Vodno), na którą można dostać się kolejką gondolową. Ze szczytu rozpościera się przepiękna panorama okolicy. Na górze ustawiono tzw. Krzyż Milenijny (piąty co do wielkości krzyż na świecie).

W Skopju działa również ogród zoologiczny. W obiekcie od dłuższego czasu trwa remont (ZOO było krytykowane za złe warunki bytowe zwierząt). Obok znajduje się Muzeum Historii Naturalnej. Obie placówki położone są przy Blvd. Ilinden 86.

!Kanion Matka - Skopje
Kanion Matka - Skopje

Na co uważać w Skopju?

Nie dajmy się wciągnąć w dyskusje na temat polityki czy historii. Macedończycy są skorzy do uzewnętrzniania swoich poglądów politycznych, lepiej poprzestać na grzecznym potakiwaniu.

Wielu turystów poleca wyprawę do peryferyjnej dzielnicy Suto Orizari. Jest ona zamieszkana głównie przez Cyganów i posiada dość interesującą historię. Społeczność cygańska zamieszkiwała dawniej centrum Skopje. Po trzęsieniu ziemi z 1963 roku władze zaproponowały jej mieszkańcom przeniesienie do nowych domów. Jednak osiedle nie przypadło Cyganom do gustu - woleli przenieść się do Suto Orizari popularnie nazywanej Šutka gdzie mogli budować domostwa na swój własny sposób. Wprawdzie mieszkańcy przyzwyczaili się już do widoku turystów, ale wizytę w Šutce lepiej dobrze przemyśleć.

!Skopje - spacer po północnej części miasta
Skopje - spacer po północnej części miasta

W centrum miasta należy uważać na kieszonkowców i żebraków oraz pamiętać, że w Macedonii obwiązuje całkowity zakaz fotografowania budynków rządowych. Złamanie tego przepisu może się skończyć interwencją policji.

Niedawno w Skopju wprowadzono prohibicję. Poza sezonem po godzinie 19 (latem po 21) nie kupimy alkoholu. Jednak nie wszyscy sprzedawcy stosują się do tego zakazu.

Lepiej uważać też podczas poruszania się po mieście. Skopje to prawdziwa plątanina uliczek - nawet posiadając dokładny adres hotelu możemy mieć problem z jego znalezieniem (czasem budynki nie są oznakowane).

W Skopje obowiązują różne ceny biletów w muzeach dla mieszkańców kraju i turystów z zewnątrz. Większość muzeów zamknięta jest w poniedziałki (niektóre nie działają w niedziele).

Jak oszczędzać pieniądze w Skopju?

Stolica Macedonii nie jest drogim miastem. Dobrą okazją do jej poznania za niewielkie pieniądze mogą być darmowe wycieczki z przewodnikiem. Mile widziane są jednak napiwki. Kilka ofert takich wypraw bez problemu znajdziemy w Internecie.

Gdzie nocować w Skopju?

Znalezienie taniego hotelu czy apartamentu w Skopju nie powinno stanowić większego problemu. Wraz z rozwojem turystyki do miasta przybywa coraz więcej zwiedzających, pojawia się też coraz więcej hoteli.

Na terenie dawnej dzielnicy tureckiej turyści często korzystają z usług Hotel De KOKA (5 Gotse Deltchev Str. - trzy gwiazdki, pokoje z prywatnymi łazienkami, śniadanie wliczone w cenę).

Ci, którym zależy przede wszystkim na cenie wybierają tańszy, ale mniej luksusowy Hotel RM (14 Jorgandziska Str. - pokoje o różnym standardzie).

Na lewym brzegu Wardaru znajdziemy kilka luksusowych hoteli, w których ceny są niższe niż w ich odpowiednikach na zachodzie Europy np. Elsa Hotel (21 Luj Paster Str. - cztery gwiazdki, w cenie śniadanie, szereg udogodnień, możliwość wypożyczenia samochodu).

Chcąc znaleźć coś tańszego w samym centrum miasta można poszukać apartamentu. Wielu mieszkańców miasta decyduje się wynająć swoje mieszkania turystom - w większości wypadków ich jakość nie odstaje od europejskich standardów, warto jednak przed rezerwacją przeczytać komentarze turystów aby uniknąć przykrych rozczarowań. Wysoko oceniany jest np. Valor Central Apartment (20 Maksim Gorki).

Najtańsze pokoje znajdziemy w hostelach - ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych za "dwójkę", ale czystość może pozostawiać wiele do życzenia. Są jednak wyjątki jak chociażby polecany przez wielu odwiedzających Boulevard Ilinden 42 (pokoje prywatne ze wspólnymi łazienkami).

Przenocować możemy także na terenie kanionu Matka. Działa tam bardzo lubiany przez turystów Canyon Matka Hotel (41°57'01.4"N 21°17'57.6"E - pokoje z łazienkami i śniadaniami, strzeżony parking w okolicy).

Wyszukaj też inne noclegi w Skopje.


Reklama