Frombork - zwiedzanie, zabytki i atrakcje turystyczne

Niewielkie miasteczko na Warmii, często mylone z Malborkiem, posiada zabytków tak wiele, że można by nimi obdzielić kilka podobnych miejscowości. Obowiązkowy punkt wycieczki podczas urlopu na wschodniej części naszego wybrzeża!

!Pomnik Mikołaja Kopernika na rynku we Fromborku
Pomnik Mikołaja Kopernika na rynku we Fromborku

Frombork - nazwa

Nazwa miasta związana jest najprawdopodobniej z obecnym tu od średniowiecza kultem maryjnym. W dokumentach lokacyjnych Frombork nazywano Castrum Dominae Nostrae czyli Gród Naszej Pani, a osadnicy przezwali go Frauenburg. Lokalne legendy wiążą nazwę z działalnością pogańskiej władczyni, która miała po nawróceniu się przekazać miasto biskupowi warmińskiemu. Inna, średniowieczna nazwa Fromborka to Civitas Warmiensis (czyli miasto warmińskie).

!Widok na Bazylikę z dawnej dzwonnicy we Fromborku
Widok na Bazylikę z dawnej dzwonnicy we Fromborku

Frombork - historia

Może to wydawać się nieco zaskakujące, ale pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi dopiero z 1278 roku (zapisana w ("Codex diplomaticus Warmiensis"). Przeprowadzone po wojnie wykopaliska nie wykazały istnienia znacznie starszego osadnictwa. Być może wiązało się to z bliskością dużego grodu w Bogdanach, który miał więcej do zaoferowania dla ewentualnych osadników. Przez długi czas Bogdany uważano za przykład osadnictwa pruskiego, ale badania archeologiczne sprzed kilku lat wskazują, że ten zespół osadniczy może być jeszcze starszy.

Zniszczenie Braniewa podczas powstań Prusów sprawiło, że biskup Henryk Fleming zbudował we Fromborku pierwszą katedrę. Doprowadziło to do szybkiego rozwoju miasta - w 1310 roku przyznano Fromborkowi prawa miejskie, a w 1329 roku rozpoczęto wznoszenie nowej gotyckiej świątyni (ukończona w 1388 roku). De facto ufortyfikowane wzgórze katedralne oraz pobliskie miasteczko rozwijały się niezależnie, choć już w XIV wieku kapituła wykupiła fromborskie wójtostwo, przejmując część dochodów oraz zyskując wpływ na decyzje rady miejskiej. Mimo to administracyjne połączenie wzgórza katedralnego z miastem nastąpiło dopiero w 1926 roku.

!Wzgórze Katedralne we Fromborku
Wzgórze Katedralne we Fromborku

Frombork był często palony i niszczony podczas wojen polsko-krzyżackich (zarówno przez jedną i drugą stronę konfliktu). Walki toczyły się tu również podczas tzw. wojny kleszej prowadzonej przez Polskę przeciw biskupowi warmińskiemu Tungenowi. Jednak już od roku 1466 Frombork znajdował się w granicach Królestwa Polskiego i pozostawał w nich aż do pierwszego rozbioru. W XVI wieku działał tu i pracował Mikołaj Kopernik. Złote lata miasta zostały przerwane przez najazd wojsk szwedzkich w roku 1626. Zrabowano i zniszczono praktycznie całe wyposażenie katedry - wywieziono księgozbiór, skuto rzeźby, epitafia, ukradziono organy, a część dzwonów przetopiono. W 1705 roku miasto zostało zniszczone przez pożar. Rządy pruskie dodatkowo pogorszyły niewesołą sytuację miasteczka. Chociaż przeniesiono tu siedzibę biskupa warmińskiego to jednak Kościół utracił większość wpływów w regionie.

!Domniemany grób Kopernika we Fromborku
Domniemany grób Kopernika we Fromborku

Sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie XIX/XX wieku za sprawą pierwszych turystów, którzy przybywali tu obejrzeć miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem. Niewielkie ożywienie gospodarcze z lat 30. przerwała klęska III Rzeszy. Tuż przed zdobyciem miasta przez Armię Czerwoną tysiące Niemców próbowało ucieczki po zamarzniętych wodach Zalewu Wiślanego. Wielu utonęło, zmarło lub zginęło od kul radzieckich samolotów. Po ciężkich walkach Frombork, wraz ze zdewastowaną katedrą, został zdobyty 9 lutego 1945 roku.

Od lat 60. rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę obudowę i restaurację tutejszych zabytków, przygotowując się do pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika ("Operacja 1001 Frombork"). Te wydarzenia stały się kanwą przygodowej powieści Zbigniewa Nienackiego pt. "Pan Samochodzik i zagadki Fromborka".

!Frombork - Wzgórze Katedralne
Frombork - Wzgórze Katedralne

Współczesny Frombork jest niewielkim i cichym miasteczkiem, czerpiącym główne dochody z turystyki. Pewną szansę na rozwój daje uznanie Fromborka za miejscowość uzdrowiskową (tutejsze wody okazały za odpowiednie do zabiegów leczniczych).

Frombork - zwiedzanie

Najważniejsze zabytki miasta znajdują się na widocznym już z daleka, zadrzewionym Wzgórzu Katedralnym. Miasteczko leży pomiędzy brzegiem Zalewu Wiślanego, a katedrą.

!Widok na Frombork i Zalew Wiślany
Widok na Frombork i Zalew Wiślany

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku

Pierwszy stojący tu kościół był najprawdopodobniej drewniany. W 1329 roku biskup Henryk II Wogenap rozpoczął wznoszenie obecnej gotyckiej, murowanej świątyni. Nie wiemy kto sporządził projekt i kto kierował budową, chociaż dokumenty z końca XIV wieku jako budowniczego wymieniają kanonika Lifharda z Datteln. Historycy zaznaczają jednak, że najprawdopodobniej chodziło tu o kogoś, kto zarządzał funduszem na poczet budowy, a nie architekta całego założenia. Kościół ukończono w roku 1388 za rządów biskupa Henryka III Sorboma. W 1551 roku od uderzenia pioruna zapalił się dach - zniszczenia były na tyle duże, że kapituła musiała zwrócić się do Gdańska z prośbą o przysłanie rzemieślnika, który podejmie się odbudowy. Prace remontowe wykonali mistrz Galen z Brabantu i gdańszczanin Mikołaj Nitsch.

!Bazylika we Fromborku
Bazylika we Fromborku

Mimo częstych najazdów (wojny z Krzyżakami i ze Szwecją) oraz pożarów zabytek przetrwał do naszych czasów w prawie niezmienionej formie. Jeden z nielicznych wyjątków to dobudowanie w 1735 roku barokowej kaplicy Zbawiciela (lub św. Teodora z Amasei i Wszystkich Świętych) z polecenia biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka. W latach 1839-41 katedra została odrestaurowana przez Augusta Bertrama i Ferdynanda Quasta. Szeroko zakrojone prace związane były z przygotowaniami do obchodów 500-lecia katedry. Następnie zdecydowano się wykonać nowe polichromie - neogotyckie malowidła stworzył elbląski malarz Justus Bornowski. Co ciekawe podczas prac odkryto fragmenty malowideł gotyckich, które… przemalowano tak aby współgrały z nowymi freskami.

!Neogotyckie malowidła w Bazylice we Fromborku
Neogotyckie malowidła w Bazylice we Fromborku

W czasie działań wojennych katedra została poważnie uszkodzona, ale jej stan zachowania był lepszy niż reszty zabudowań na wzgórzu katedralnym. Ze względu na zmiany granic trzeba było też zmienić przynależność diecezjalną katedry (przed wojną Frombork należał do metropolii wrocławskiej). Wprawdzie siedziba biskupów została przeniesiona do Olsztyna, ale tutejsza świątynia zatrzymała swój tytuł, a w roku 1965 została ogłoszona bazyliką mniejszą.

Pod względem architektonicznym mamy tu do czynienia z ciekawym przykładem trójnawowego kościoła halowego bez transeptu. Całość nakrywa sklepienie gwiaździste. Do wnętrza wiodły niegdyś kruchta zachodnia i zbudowana w XVI wieku kruchta południowa (dziś miejsce zakupu biletów). Zwiedzając katedrę warto zwrócić uwagę na:

!Wnętrze Bazyliki we Fromborku
Wnętrze Bazyliki we Fromborku
 • Grób Mikołaja Kopernika - Poszukiwania grobu słynnego astronoma trwały dość długo i choć w 2010 roku ogłoszono, że szczątki Mikołaja Kopernika zostały poprawnie zidentyfikowane, to wielu badaczy nadal wyraża wątpliwości co do tego gdzie spoczął autor "O obrotach sfer niebieskich". Pierwsze epitafium Mikołaja Kopernika wystawił biskup Marcin Kromer, jednak nie zachowało się ono do naszych czasów. Drugie ufundowano w 1735 roku i wystawiono na pierwszym filarze nawy północnej. Wprowadziło to nieco zamieszania wśród badaczy, którzy od XIX wieku poszukiwali zaginionej trumny. Nadzieję na jej odnalezienie miał już Napoleon Bonaparte, ale pierwsze poważne prace przeprowadzili dopiero niemieccy uczeni (spod posadzki w okolicach kaplicy Szembeka wydobyto nawet kilka trumien). Punktem wyjścia do poszukiwań była hipoteza, wedle której kanoników chowano obok ołtarzy, którymi opiekowali się oni za życia. Ustalono, że Kopernik opiekował się ołtarzem św. Krzyża (dawn. św. Wacława) i tam też w 2005 roku rozpoczęto poszukiwania. Archeolodzy wydobyli kilka szkieletów, z których jeden uznano za należący do starca (Kopernik zmarł w wieku ok. 70 lat). Wykonano wizualizację twarzy oraz pobrano materiał DNA. Dzięki temu, że pomiędzy stronami ksiąg należących do Kopernika (zrabowanych przez Szwedów w 1626 roku) odnaleziono pojedyncze włosy możliwe było kontynuowanie badań genetycznych. Ich wyniki zostały zinterpretowane jako potwierdzające tożsamość Mikołaja Kopernika. Efektem badań był ponowny pogrzeb uczonego, jaki odbył się w 2010 roku. Istnieje jednak grupa badaczy podważających dotychczasowe ustalenia (wskazują oni na m. in. zawodność metody rekonstrukcji twarzy lub fakt, że obok ołtarza św. Krzyża znaleziono także kości kobiety i kanonika Andrzeja Gąsiorowskiego, który opiekował się innym ołtarzem). Mimo tych wątpliwości turyści mogą dziś obejrzeć domniemany grób Mikołaja Kopernika - położony obok wejścia przez kruchtę południową. Spod przeszklonej części posadzki widać trumnę i współczesny portret Mikołaja Kopernika. Obok umieszczono wykonany z czarnego kamienia pomnik poświęcony astronomowi.

!Domniemany grób Mikołaja Kopernika we Fromborku
Domniemany grób Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • Ołtarz Madonny Fromborskiej (Naszej Fromborskiej Pani) - Dawny główny ołtarz katedry dziś znajduje się na północnej ścianie świątyni. Wykonano go na początku XVI wieku, podczas II wojny światowej został poważnie uszkodzony (dodatkowo prace rekonstrukcyjne nieco zmieniły jego wygląd). W jego centralnej części znajduje się imponująca rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (tak zwana "madonna apokaliptyczna" z księżycem pod stopami) otoczonej przez wiernych kultem.

 • Ołtarz i stalle - W prezbiterium zachował się, pochodzący z XVIII wieku ołtarz z malowidłem wyobrażającym Wniebowzięcie NMP. Wykonany z marmuru zabytek (z drewnianymi rzeźbami) ufundowany został przez Adama Stanisława Grabowskiego. Przed ołtarzem możemy zobaczyć świetnie zachowane stalle kanonickie, pochodzące z XVIII wieku oraz częściowo zrekonstruowane, mniejsze stalle gotyckie. To właśnie tutaj podczas mszy zasiadali warmińscy kanonicy, fromborscy księża i biskupi.

 • Organy - Prawdziwą dumą bazyliki są monumentalne organy. Pierwszy taki instrument został zrabowany przez Szwedów. W latach 80. XVIII wieku gdański organmistrz Daniel Nitrowski zbudował nowe organy. W latach 30. rozpoczęto remont wysłużonego instrumentu - ze względu na jego zły stan zachowano jedynie barokowy prospekt, pod którym powstały nowe organy. Poważne zniszczenia przyniosła II wojna światowa, dlatego w latach 1960-68 konieczna była gruntowna renowacja. Latem organizowane są tu słynne koncerty organowe w ramach Międzynarodowego Festiwal Muzyki Organowej.

 • Kaplica Zbawiciela (Kaplica św. Teodora z Amasei i Wszystkich Świętych) - Kaplica powstała w XVIII wieku z polecenia ówczesnego biskupa warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka. Hierarcha przygotował kaplicę jako miejsce kultu zgromadzonych relikwii oraz własnego pochówku. Była to jedyna tak duża ingerencja w plan katedry fromborskiej. Iluzjonistyczne, barokowe malowidła wykonał Maciej Jan Meyer z Fromborka. Za najważniejsze ze zgromadzonych tu relikwii uznano szczątki św. Teodora z Amasei (żołnierz i męczennik z czasów starożytnych), którego widzenie stało się tematem malowidła umieszczonego na kopule. W centrum ołtarza znajduje się XVIII-wieczny obraz przedstawiający Chrystusa adorowanego przez świętych.

!Frombork - Bazylika, Kaplica Zbawiciela
Frombork - Bazylika, Kaplica Zbawiciela
 • Epitafia - Na terenie kościoła zachowało się ponad sto epitafiów i płyt nagrobnych. Najstarsze epitafium (częściowo zatarte) poświęcone jest biskupowi Henrykowi Flemingowi, który zmarł w 1300 roku. Warto zwrócić uwagę na dwie identyczne płyty z okresu baroku, przedstawiające kościotrupa z klepsydrą. Znajdują się one w nawie północnej (poświęcona kanonikowi Janowi Zachariaszowi Szolcowi) oraz w nawie południowej (dziekan Stanisław Bużeński). Za jedno z najcenniejszych uznawane jest epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa - o niezwykłej formie tonda (czyli koła) z napisem w otoku i malowaną sceną ze zmarłym modlącym się do Matki Bożej w rajskim ogrodzie, w towarzystwie św. Marii Magdaleny.

!Epitafium Jana Zachariasza Szolca - Frombork
Epitafium Jana Zachariasza Szolca - Frombork
 • Kaplica św. Jerzego (tzw. polska) - Powstała najprawdopodobniej w XIV wieku jeszcze przed wielkim pożarem katedry (po prawej stronie od południowego wejścia). W 1639 roku biskup Mikołaj Szyszkowski nakazał wygłaszanie tutaj kazań w języku polskim, stąd inna nazwa tego obiektu.

Zwiedzanie kościoła jest płatne. Bilet możemy nabyć przy wejściu przez południową kruchtę. Koszt biletów: 9 złotych bilet normalny, 6 złotych bilet ulgowy, 13 złotych bilet normalny. Zwiedzanie i koncert organowy, 11 złotych bilet ulgowy zwiedzanie i koncert. Bilety dziecięce kosztują 5 złotych (zwiedzanie) lub 6 złotych (zwiedzanie i koncert). [aktualizacja marzec 2019]

Dawny Pałac Biskupi

Średniowieczne dokumenty potwierdzają istnienie w tym miejscu szkoły katedralnej. Zniszczona podczas XV-wiecznych wojen została odbudowana jako dom biskupi. Po przeniesieniu tu stolicy diecezji warmińskiej budowla stała się oficjalną siedzibą hierarchów. Budynek był regularnie niszczony (np. w czasie wojen szwedzkich) i przebudowywany. W czasie II wojny światowej uległ poważnym uszkodzeniom. Odbudowę spalonych i pozbawionych dachu ruin rozpoczęto dopiero w latach 70.

!Frombork - zbiory Muzeum Mikołaja Kopernika
Frombork - zbiory Muzeum Mikołaja Kopernika

Dziś mieści się tu Muzeum Mikołaja Kopernika - turyści obejrzeć mogą zbiory archeologiczne, kolekcję sztuki, starodruki oraz specjalną wystawę poświęconą Kopernikowi. Na najwyższym piętrze placówki mieszczą się wystawy czasowe. Aby dostać się do muzeum musimy, po przejściu przez Bramę Południową skręcić w prawo.

Informacje na temat godzin otwarcia i cen biletów znajdziecie tutaj: LINK.

Planetarium

W przyziemiu tak zwanej Wieży Radziejowskiego (dawna dzwonnica) działa planetarium. Na specjalnej kopule turyści mogą obejrzeć mapę nieba i edukacyjne filmy poświęcone astronomii. Seanse rozpoczynają się o określonych godzinach - sprawdź tutaj.

Uwaga! Nie należy mylić Planetarium z Parkiem Astronomicznym, który znajduje się kilka kilometrów za miastem w stronę wsi Ronin (lokalizacja: 54°20'39.1"N 19°40'51.6"E). Tam organizowane są między innymi nocne pokazy nieba.

!Brana Południowa - Wzgórze Katedralne we Fromborku
Brana Południowa - Wzgórze Katedralne we Fromborku

Fortyfikacje na Wzgórzu Katedralnym

Wycieczka na wzgórze katedralne to prawdziwa gratka dla miłośników średniowiecznych fortyfikacji. Pierwsze umocnienia zaczęto wznosić w XIV wieku. Do naszych czasów przetrwało osiem baszt. Do środka prowadzą dwie bramy, w tym najbardziej znana, monumentalna Brama Południowa. Swój obecny wygląd otrzymała ona po gruntownym remoncie, jaki przeszła w XIX wieku. Niestety przy okazji rozebrano dawny budynek odwachu czyli wartowni oraz usunięto ruiny barbakanu. Co ciekawe podróżni, którzy wkraczali tędy na wzgórze mogli podziwiać freski przedstawiające świętych oraz herby biskupów. Niestety malowidła możemy sobie tylko wyobrazić (bądź obejrzeć na rycinie XIX-wiecznego konserwatora Ferdinanda Quasta), gdyż zostały zniszczone podczas przebudowy bramy.

!Dawna dzwonnica we Fromborku
Dawna dzwonnica we Fromborku

Ciekawie prezentuje się dawna dzwonnica (nazywana też wieżą Radziejowskiego). Ze względu na swoje położenie pełniła ona ważną rolę w systemie obronnym warowni. Ten odcinek murów nie był wzmocniony od wewnątrz, jak również był dość dobrze dostępny od południa. Z tej właśnie przyczyny wzniesiono tu wysoką wieżę artyleryjską, przebudowaną następnie w XVII wieku. Po zniszczeniach z czasów II wojny światowej basztę odbudowano i zaadaptowano dla celów muzealnych. W przyziemiu umieszczono planetarium, w wieży zaś zawieszono wahadło Foucaulta.

Wszyscy spragnieni widoków na miasto, wzgórze katedralne oraz Zalew Wiślany powinni wejść na wieżę!

Uwaga! Zarówno Planetarium jak i wieża wymagają zakupu osobnych biletów. Więcej informacji tutaj: link.

!Wieża Kopernika we Fromborku
Wieża Kopernika we Fromborku

Ciekawa historia związana jest z tzw. Wieżą Kopernika, która istotnie znajdowała się pod opieką słynnego astronoma (choć nie była jego mieszkaniem). W XIX wieku była w tak złym stanie, że myślano nawet o jej rozbiórce, ale dzięki protestom duchownych udało się zabytek ocalić. Przez lata uważano, że to właśnie tutaj znajdowało się obserwatorium kopernikowskie. Mit utrwalił się między innymi przez obraz Jana Matejki "Kopernik czyli rozmowa z Bogiem", gdzie przedstawiono odkrywcę na nieistniejącej galerii wieży. Jak wykazały współczesne badania budowla była za mała, aby Kopernik mógł tu zgromadzić swoje przyrządy obserwacyjne. Nie posiadała również odpowiedniego miejsca, z którego można byłoby oglądać gwiazdy. Najprawdopodobniej astronom obserwował niebo z ogrodu swojego mieszkania, tam gdzie dziś stoi kanonia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. W XX wieku prowadzono tu prace archeologiczne, ale nie udało się odnaleźć podestu (pavimentum), na którym Kopernik miał umieścić obserwatorium. Dziś w budynku dawnej kanonii działa restauracja "Obiady W Domu Kopernika". Wieża Kopernika nie jest w tym momencie udostępniona do zwiedzania.

!Wzgórze Katedralne we Fromborku
Wzgórze Katedralne we Fromborku

Dawny Szpital św. Ducha (Muzeum Medycyny)

Uwaga! To często pomijane fromborskie muzeum jest zdecydowanie warte odwiedzin ze względu na nową ekspozycję oraz zachowane średniowieczne freski. Budowane w średniowieczu Szpitale św. Ducha były de facto czymś pomiędzy domem spokojnej starości, a hospicjum. Tutejsza budowla powstała pod koniec XV wieku, przebudowana została w XVIII wieku.

!Średniowieczne freski w Szpitalu św. Ducha we Fromborku
Średniowieczne freski w Szpitalu św. Ducha we Fromborku

Wewnątrz zachowała się kaplica św. Anny z amboną i malowidłami przedstawiającymi Sąd Ostateczny. Nie mają one dużej wartości artystycznej, ale doskonale ukazują średniowieczny sposób widzenia świata. Pełne symboliki (m.in. przedstawienia siedmiu grzechów głównych) freski miały ukazywać pensjonariuszom potrzebę pokuty i nawrócenia. Poniżej Chrystusa, pełniącego tu rolę sędziego, artysta ukazał Maryję i św. Jana, jeszcze niżej ludzi kuszonych przez diabły popełniających rozmaite grzechy oraz św. Michała Archanioła ważącego ludzkie dusze. Na samym dole znajduje się częściowo zatarta wizja piekła i dusz cierpiących w pysku potwora (Lucyfera?).

!Frombork - dawny Szpital św. Ducha
Frombork - dawny Szpital św. Ducha

Nie wiadomo kto był autorem fresku, aczkolwiek niektórzy historycy sztuki wskazują na podobieństwo motywów roślinnych ze zdobieniami fromborskiej Biblii kanonika Salendorfa, wykonanymi przez Krzysztofa Blumenrotha. Niewielkie muzeum prezentuje eksponaty związane z rozwojem medycyny (preparaty z ludzkimi i zwierzęcymi organami, księgi, przyrządy lekarskie itp.), latem na zewnątrz można zobaczyć herbarium czyli ogród z ziołami leczniczymi.

!Muzeum Medycyny - Szpital św. Ducha we Fromborku
Muzeum Medycyny - Szpital św. Ducha we Fromborku

Wieża Wodociągowa (Wodna) i Kanał Kopernika

Na terenie miasta znajduje się niezwykły zabytek dawnej techniki. Pomiędzy 1310 a 1472 rokiem wybudowano kanał doprowadzający do miasta wodę z rzeki Baudy. Ten naturalny wodociąg omijał jednak znajdujące się na wzgórzu zabudowania Kapituły. W związku z tym w latach 1571-2 mistrz murarski Stanisław zbudował specjalną wieżę, w której rurmistrz Walenty Hendel zamontował mechanizm, który wykorzystując nurt przenosił wodę do drewnianych rur, te zaś transportowały ją na teren kanonii. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju konstrukcji w Europie (najprawdopodobniej starszy był tylko wodociąg w Augsburgu). Niestety zaśmiecony kanał przestał spełniać swoją funkcję w drugiej połowie XVIII wieku. Do dziś przetrwał jedynie ostatni jego odcinek - od wieży Wodociągowej do ujścia (resztę zniszczono w latach 60.).

!Wieża Wodociągowa (Wodna) we Fromborku
Wieża Wodociągowa (Wodna) we Fromborku

Dziś na wieży mieści się punkt widokowy, a w jej wnętrzu niewielka wystawa. Więcej informacji tutaj: link.

!Kanał Kopernika we Fromborku
Kanał Kopernika we Fromborku

Kościół św. Mikołaja

(Adama Mickiewicza 11)

Gotycka trójnawowa świątynia pełniła funkcję kościoła miejskiego prawdopodobnie od połowy XIV (być może powstała w trakcie wznoszenia fromborskiej katedry). Wielokrotnie niszczona zachowała jednak elementy charakterystyczne dla stylu gotyckiego. Podczas działań wojennych w 1945 roku budynek został poważnie uszkodzony, a przez kolejne lata pozostawał w stanie ruiny. Rozważano nawet rozbiórkę zabytku, ale ostatecznie zdecydowano się na jego obudowę i zaadaptowanie na kotłownię. Budynek nie jest udostępniony do zwiedzania.

!Kościół św. Mikołaja we Fromborku
Kościół św. Mikołaja we Fromborku

Kościół św. Wojciecha

(Elbląska 3)

Neogotycka świątynia, wzniesiona w latach 1857-61 służyła tutejszej gminie ewangelickiej. Architektem był Friedrich August Stüler (uczeń Karla Schinkla). Obecnie świątynia pełni funkcję katolickiej kaplicy pogrzebowej.

Inne

Na terenie wzgórza katedralnego przetrwało jeszcze kilka zabytkowych budynków (Kapitularz, Nowy Wikariat czy Dom Kustosza) nie są one jednak udostępnione do zwiedzania. Podobnie rzecz się ma z zabudowaniami dawnych kanonii. W centrum miasta przy zbiegu ulic Basztowej i Rybackiej odkryto ruiny średniowiecznej wieży (nie jest pewne jakie było jej pierwotne przeznaczenie). Obecnie budowla znajduje się w rękach prywatnych i pełni funkcje mieszkalne.

!Wzgórze Katedralne we Fromborku
Wzgórze Katedralne we Fromborku

Frombork - dojazd i informacje praktyczne

 • Miasto posiada połączenia autobusowe z Elblągiem i Braniewem. Nieliczne busy dojeżdżają do Gdańska. W sezonie letnim można odbyć wycieczkę promem z pobliskiej Krynicy Morskiej. Statki wypływają rano, a wracają późnym popołudniem - jest to więc świetna okazja na zwiedzenie miasta w ciągu jednodniowego wypadu. Istnieje kilka firm wykonujących takie rejsy (ceny kształtują się w okolicach ok. 40 zł za rejs w dwie strony). Przykładowe firmy oferujące takie usługi to np. Żegluga Gdańska (sprawdź więcej) lub Tramwaj Wodny (sprawdź więcej).

!Frombork - widok na port i Wzgórze Katedralne
Frombork - widok na port i Wzgórze Katedralne
 • Niestety jak do tej pory (rok 2019) we Fromborku nie wprowadzono tańszych biletów zbiorczych. Jeśli więc chcemy zwiedzić wszystkie atrakcje zapłacimy dość dużo. Warto więc dobrze przemyśleć plan wycieczki (Ci, których interesuje historia mogą np. nie być zainteresowani pokazem w planetarium).

 • Zdecydowanie najwięcej czasu należy przeznaczyć na zwiedzanie katedry. Pokaz w Planetarium trwa około 40 minut. Około 30-40 minut spędzimy również w Muzeum Mikołaja Kopernika. Muzeum Medycyny w dawnym Szpitalu św. Ducha jest niewielkie, ale znajduje się około 500 metrów od katedry. Konieczny będzie więc krótki spacer. Samo miasteczko położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza katedralnego. Podobnie rzecz się ma z przystanią promową (ok. 700 metrów).

 • Oferta hotelowa nie jest jak na razie zbyt okazała, choć oferowane przez mieszkańców pokoje do wynajęcia są wysoko oceniane przez turystów. Przykładem takiego lokum może być np. Villa Varmia (ul. Elbląska 6 C, pokoje z prywatnymi łazienkami, możliwość wykupienia śniadań). Turyści poszukujący hotelu mogą skorzystać z oferty trzygwiazdkowego hotelu "Kopernik" (ul. Kościelna 2, prywatna łazienka, śniadanie wliczone w cenę). Sprawdź również pozostałą ofertę noclegową we Fromborku.

!Pomnik Kopernika u stóp Wzgórza Kopernika we Fromborku
Pomnik Kopernika u stóp Wzgórza Kopernika we Fromborku

Reklama