Eger - zwiedzanie, atrakcje i informacje praktyczne

Niezwykle popularne wśród polskich turystów miasto odegrało w historii Węgier znaczącą rolę. Okoliczne winnice i baseny termalne sprawiają, że co roku ściąga tutaj wielu zwiedzających. Wśród miast położonych na północy kraju niewiele jest takich, które mogą równać się z Egerem pod względem liczby zabytków.

!Eger - centrum miasta
Eger - centrum miasta

Eger średniowieczny

Wprawdzie historia osadnictwa na tym terenie sięga aż do epoki kamienia, ale za początek współczesnego miasta przyjmuje się okres panowania króla Stefana I Świętego. Ten pierwszy chrześcijański władca Węgier założył w Egerze biskupstwo i kazał wznieść katedrę na Wzgórzu Zamkowym. Także w średniowieczu rozpoczęła się uprawa winorośli na tych obszarach. Historycy nie są do końca zgodni kto założył pierwsze winnice w Egerze. Wskazuje się na osadników z Walonii, którzy przybyli tu już w XI wieku lub na przybyszów z Włoch i Francji jakich sprowadzono dwa wieki później. Szybki rozwój miasta został przerwany przez najazd tatarski. Czambuły złupiły i spaliły Eger. Król Bela IV wyciągnął wnioski z tej klęski i zezwolił biskupom na wybudowania potężnej twierdzy. Miasto zaczęła się bardzo szybko rozwijać i wchłaniać coraz to nowe tereny. Na terenie ukończonej twierdzy powstał pałac biskupi - dziś najstarszy zachowany budynek Egeru.

Bazylika w Egerze
Minaret w Egerze


Zdjęcia od lewej: 1. Bazylika w Egerze; 2. Minaret w Egerze.

Gwiazdy Egeru

Do najważniejszego wydarzenia w historii miasta doszło w 1552 roku. Po klęsce pod Mohaczem obszar Węgier został podzielony pomiędzy Turków i Habsurgów. Jednak Imperium Osmańskie nie zrezygnowało z marzeń od podbiciu całego kraju. Na teren północnych Węgier spadła potężna armia turecka. XIX-wieczni historycy określili jej wielkość na 150-200 tysięcy ludzi. Dziś mówi się, że regularnych żołnierzy tureckich było około 50 tysięcy (plus kilkadziesiąt tysięcy cywilów w taborach). Mimo rozpaczliwych prób zorganizowania skutecznej obrony, dowódca twierdzy István Dobó, miał do dyspozycji jedynie 2300 ludzi. Trwające 39 dni oblężenie przeszło do historii i stało się fundamentem wielu legend. Mówiono, że wśród Turków rozpowszechniła się legenda jakoby obrońcy pili byczą krew dodającą im sił. W rzeczywistości chodziło o wino bikavér (co znaczy bycza krew), którego zapasy znajdowały się w zamkowych piwnicach. Wobec poważnych strat wśród Węgrów na mury musiały wyjść egerskie kobiety co dodatkowo przeraziło Turków. Dodatkowo w twierdzy przebywał Gergely Bornemissza - artylerzysta i wynalazca. Według późniejszych opowieści miał on stworzyć śmiercionośną broń z koła młyńskiego wypełnionego prochem i substancjami łatwopalnymi. Mechanizm toczył się przez linie wroga wyrzucając z siebie wybuchające ładunki. Z powodu ciężkich strat, braków w zaopatrzeniu i pogorszenia pogody Turcy zostali zmuszeni do zwinięcia oblężenia. Obrońcy triumfowali.

!Kościół Minorytów w Egerze
Kościół Minorytów w Egerze

Dalsze dzieje

Niedługo mieszkańcy miasta cieszyli się wolnością. Podczas tureckiej wyprawy z 1596 broniące fortecy wojska zaciężne poddały zamek. Rozpoczął się okres wieloletniej niewoli. Okupanci nie dbali o rozwój Egeru - miasto wyraźnie podupadło. Trzeba jednak przyznać, że właśnie w tym okresie w łaźniach tureckich zaczęto wykorzystywać wody termalne, co w późniejszych wiekach przyczyniło się do rozwoju turystyki w regionie.

Na okres prosperity Eger musiał poczekać do drugiej połowy XVII wieku. Miasto dostało się pod panowanie Habsburgów, którzy oddali je w zarząd biskupi. Kościelni hierarchowie podnieśli zniszczone dzielnice z ruin. Powstały wtedy liczne budowle wznoszone w stylu barokowym: między innymi bazylikę i szkołę ze świetnie wyposażoną biblioteką i obserwatorium astronomicznym. Ich marzeniem było uzyskać dla szkoły rangę uniwersytetu, ale pomysł ten nie zyskał poparcia cesarza. Na początku XIX wieku miasto zyskało rangę archidiecezji.

W czasie Wiosny Ludów w okolicy doszło do bitwy pod pod Kápolną - wobec niesubordynacji węgierskich dowódców porażkę poniósł w niej polski generał - Henryk Dembiński. W roku 1854 Eger został odebrany władzom kościelnym.

Wiek XX to, mimo zniszczeń i strat spowodowanych wojnami, okres rozwoju turystyki. W latach powojennych podobnie jak w Székesfehérvár władze komunistyczne rozpoczęły budowę wielu fabryk i zakładów pracy. Uznano bowiem, że klerykalna wizerunek miasta powinien zostać zastąpiony robotniczym.

Eger w literaturze

Zwycięskie walki z Turkami znalazły swoje odbicie w węgierskiej literaturze. Już w XVI wieku poeta Sebastian Tinódi Lutnista napisał na ten temat dwa utwory: "Pieśń o obronie zamku w Egerze" i "Historię Egeru". Jednak oblężenie rozsławił w XIX wieku Géza Gárdonyi w swojej powieści "Gwiazdy Egeru". Bywa ona często porównywana do dzieł Henryka Sienkiewicza. W 1968 roku książka doczekała się ekranizacji. W mieście urodził się pisarz Sándor Bródy, autor przetłumaczonej na język polski książki "Uczniowie z Eger".

Zabytki

Nie powinniśmy mieć większych problemów z trafieniem do tego pięknego miasta. Posiada ono liczne połączenia autobusowe i kolejowe z Budapesztem (zarówno bezpośrednie jak i z przesiadkami).

  • Twierdza - Monumentalne mury kryją kazamaty, resztki katedry, pałac biskupi i niewielkie muzeum. Spacer po częściowo zrekonstruowanym zamku pozwala wyobrazić sobie jak wyglądało krwawe oblężenie z 1552 roku. Szczególne wrażenie robi olbrzymia brama przez którą wchodzi się na teren twierdzy.

!Widok z twierdzy na Eger
Widok z twierdzy na Eger
  • Bazylika archikatedralna - Nosi wezwanie św. Jana Apostoła, Michała Archanioła i Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbudowana została w XIX wieku i wyróżnia się monumentalną kopułą zawieszoną na 40 metrach wysokości. Wchodząc do świątyni zwróćcie uwagę na monumentalne posągi świętych (Piotr, Paweł, Stefan i Władysław).

  • Barokowa starówka - Większość jej budowli pochodzi z XVIII wieku kiedy miasto pod władza biskupów rozwijało się niezwykle szybko. Wzniesiono wtedy piękne reprezentacyjne pałace - Pałac Prałatów i Pałac Kapituły. Na miejscu dawnego meczetu wybudowano kościół i klasztor franciszkanów, który możemy oglądać do dziś.

  • Líceum - Dawna szkoła założona przez biskupów znajduje się w okolicach bazyliki i dziś pełni funkcję uniwersytetu. Można jednak zwiedzić zachowaną bibliotekę z zachowanym freskiem iluzjonistycznym, przedstawiającym obrady soboru trydenckiego.

  • Érsekkert - Na południe od bazyliki znajduje się park Érsekkert. W jego pobliżu zlokalizowano większość basenów termalnych. Niektóre z zabudowań (położone za współczesnym kompleksem łaźnie paszy Arnauta) pochodzą jeszcze z czasów tureckich.

  • Minaret - To najdalej wysunięty na północ minaret jaki zbudowali Turcy podczas swoich podbojów. Po zdobyciu miasta przez wojska habsburskie na szczycie wieży umieszczono krzyż.

  • Szepasszony-volgy (Dolina Pięknej Pani) - W znajdującej się w pewnej odległości od centrum dolince dawniej umieszczano składy winne. Sprzyjały temu tufowe skały, w których łatwo było drążyć podziemne pomieszczenia, a ukryte w nich beczki otrzymywały idealne warunki do przechowywania. Dziś część z nich przerobiono na restauracje, ale niektóre nadal pełnią swoją pierwotną funkcję. Uwaga - wiele tutejszych lokali posiada menu w języku polskim!


Reklama