Zamek Sirok - historia i ciekawostki

Z całą pewnością są na Węgrzech potężniejsze i lepiej zachowane zamki, ale niewiele jest położonych tak pięknie jak ruiny w Sirok. Dlatego jeśli zamierzamy zabawić trochę dłużej w Egerze to warto przeznaczyć dzień na wycieczkę do tej niewielkiej miejscowości.

!Widok na ruiny Zamku Sirok na Węgrzech
Widok na ruiny Zamku Sirok na Węgrzech

Średniowieczna twierdza

Wznoszące się na rubieży pasma Mátra wzgórze, było idealnym punktem obserwacyjnym i obronnym. Nic więc dziwnego, że według historyków i archeologów Sirok był zasiedlony jeszcze przed przybyciem na tereny plemion węgierskich. Jednak dopiero w XIII wieku wzniesiono tutaj kamienny zamek. Była to twierdza rodziny Bohr-Bodon, związanej z potężnym rodem Aba. Jeszcze na początku XIV wieku ich pozycja była silna, ale konflikt z królem Karolem Robertem doprowadził do upadku możnowładców. Abowie pokonani w krwawej bitwie pod Rozhanovcami utracili większość swoich posiadłości, w tym zamek Sirok. Warownia przeszła w ręce królewskie, ale szybko stała się ponownie własnością szlachecką.

Czasy nowożytne

W XVI wieku po klęsce pod Mohaczem - jasnym stało się, że zagrożenie tureckie może sięgnąć nawet okolic Egeru. W związku z tym zlecono wzmocnienie i rozbudowę twierdzy. Dzieła tego dokonał arystokrata Országh Kristóf, który wzniósł zamek niski i przystosował zamek wysoki do ówczesnej sztuki prowadzenia wojen. Po zakończeniu prac twierdza Sirok uchodziła za najtrudniejszą do zdobycie w regionie. Niestety kolejni właściciele nie byli w stanie utrzymać tego stanu rzeczy.

!Węgry - ruiny Zamku Sirok
Węgry - ruiny Zamku Sirok

Kiedy w 1596 roku pod zamek podeszły wojska tureckie niewielka załoga opuściła zaniedbany kasztel. Nowi właściciele wykorzystywali twierdzę do łupieżczych wypadów na tereny znajdujące się pod rządami Habsburgów. W 1687 roku Turcy oddali Sirok bez walki ściągając wszystkie siły pod Eger. Zdewastowany podczas powstania Rakoczego zamek powoli popadał w ruinę. Wprawdzie stan zachowania na to nie wskazuje, ale według źródeł węgierskich Sirok zamieszkany był aż do 1945 roku. Wtedy ruiny upaństwowiono i rozpoczęto prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

Zwiedzanie

Od kilku lat na wzgórzu trwają prace archeologiczne i rekonstrukcyjne. Ich celem ma być częściowa odbudowa zamku niskiego i stworzenie w nim niewielkiego muzeum. Obejrzeć można pozostałości po zamku wysokim - fragmenty wieży, murów oraz częściowo zachowane podziemne korytarze.

Być może to niewiele, ale trud dotarcia do ruiny wynagradza wspaniały widok jaki rozciąga się z zamkowego wzgórza.

Do ruin dotrzeć można autobusem z Egeru. Od przystanku w centrum wsi czeka nas ponad kilometrowy spacer na wzgórze.

!Ruiny węgierskiej twierdzy Sirok
Ruiny węgierskiej twierdzy Sirok

Reklama