Podróże po Europie

Zamek Sirok - historia i ciekawostki

Z całą pewnością są na Węgrzech potężniejsze i lepiej zachowane zamki, ale niewiele jest położonych tak pięknie jak ruiny w Sirok. Dlatego jeśli zamierzamy zabawić trochę dłużej w Egerze to warto przeznaczyć dzień na wycieczkę do tej niewielkiej miejscowości.

Widok na ruiny Zamku Sirok na Węgrzech
Widok na ruiny Zamku Sirok na Węgrzech

##Średniowieczna twierdza

Wznoszące się na rubieży pasma Mátra wzgórze, było idealnym punktem obserwacyjnym i obronnym. Nic więc dziwnego, że według historyków i archeologów Sirok był zasiedlony jeszcze przed przybyciem na tereny plemion węgierskich. Jednak dopiero w XIII wieku wzniesiono tutaj kamienny zamek. Była to twierdza rodziny Bohr-Bodon, związanej z potężnym rodem Aba. Jeszcze na początku XIV wieku ich pozycja była silna, ale konflikt z królem Karolem Robertem doprowadził do upadku możnowładców. Abowie pokonani w krwawej bitwie pod Rozhanovcami utracili większość swoich posiadłości, w tym zamek Sirok. Warownia przeszła w ręce królewskie, ale szybko stała się ponownie własnością szlachecką.

Czasy nowożytne

W XVI wieku po klęsce pod Mohaczem - jasnym stało się, że zagrożenie tureckie może sięgnąć nawet okolic Egeru. W związku z tym zlecono wzmocnienie i rozbudowę twierdzy. Dzieła tego dokonał arystokrata Országh Kristóf, który wzniósł zamek niski i przystosował zamek wysoki do ówczesnej sztuki prowadzenia wojen. Po zakończeniu prac twierdza Sirok uchodziła za najtrudniejszą do zdobycie w regionie. Niestety kolejni właściciele nie byli w stanie utrzymać tego stanu rzeczy.

Węgry - ruiny Zamku Sirok
Węgry - ruiny Zamku Sirok

Kiedy w 1596 roku pod zamek podeszły wojska tureckie niewielka załoga opuściła zaniedbany kasztel. Nowi właściciele wykorzystywali twierdzę do łupieżczych wypadów na tereny znajdujące się pod rządami Habsburgów. W 1687 roku Turcy oddali Sirok bez walki ściągając wszystkie siły pod Eger. Zdewastowany podczas powstania Rakoczego zamek powoli popadał w ruinę. Wprawdzie stan zachowania na to nie wskazuje, ale według źródeł węgierskich Sirok zamieszkany był aż do 1945 roku. Wtedy ruiny upaństwowiono i rozpoczęto prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

Zwiedzanie

Od kilku lat na wzgórzu trwają prace archeologiczne i rekonstrukcyjne. Ich celem ma być częściowa odbudowa zamku niskiego i stworzenie w nim niewielkiego muzeum. Obejrzeć można pozostałości po zamku wysokim - fragmenty wieży, murów oraz częściowo zachowane podziemne korytarze.

Być może to niewiele, ale trud dotarcia do ruiny wynagradza wspaniały widok jaki rozciąga się z zamkowego wzgórza.

Do ruin dotrzeć można autobusem z Egeru. Od przystanku w centrum wsi czeka nas ponad kilometrowy spacer na wzgórze.

Ruiny węgierskiej twierdzy Sirok
Ruiny węgierskiej twierdzy Sirok

Reklama