Sagrada Familia - słynny kościół w Barcelonie

Sagrada Família - sen wielkiego architekta, który urealnił się w pięknej Barcelonie. Kościół budzący skrajne emocje wśród architektów i turystów. Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na świecie. Czy trzeba czegoś więcej aby zachęcić do odwiedzenia tej słynnej bazyliki?

Architekt wizjoner

Twórca Sagrada Familia Antonio Gaudi urodził się w 1852 roku. Ze względu na częste choroby wiele czasu spędzał w samotności, co sprawiło że w dorosłym życiu stronił od ludzi, ale też rozwinęło wyobraźnię przyszłego architekta. Wyższą Szkołę Architektury ukończył w 1878 roku w Barcelonie, choć nie bez problemów. Ponoć podczas odbierania dyplomu miał usłyszeć, że będzie z niego głupiec lub geniusz.

Początkowo pracował jako asystent znanych architektów i dzięki temu znalazł protektora w osobie Joana Martorella. Imał się różnych przedsięwzięć jak chociażby projektów latarni. Sławę przyniosły mu dwa z nich, które pokazano na Wystawie Światowej (gabloty i domy robotnicze). Gaudi był człowiekiem żarliwej wiary i tercjarzem zakonu franciszkańskiego, stąd też szybko zaczął realizować projekty dla Kościoła (na przykład pałac biskupi w Astordze). W 1883 roku dostał zlecenie na ukończenie budowy świątyni w Barcelonie. Młody architekt postanowił zupełnie zmienić dotychczasowy projekt i poświęcił się mu z całych sił.

Nad świątynią pracował przez ponad czterdzieści lat. W ostatnich latach nie podejmował się już innych projektów koncentrując się jedynie na Sagradzie. Zamieszkał na terenie budowy i przestał o siebie dbać całą energię kierując ku pracy. Niestety skończyło się to tragicznie. W 1926 roku Gaudi wyszedł na ulicę (ponoć chciał spojrzeć na budowę pod innym kątem, według innej wersji udawał się na Mszę Świętą) i nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju. Wprawdzie architekt przeżył wypadek, ale uznano go za bezdomnego i umieszczono w przytułku. Kiedy Gaudiego rozpoznano było już za późno na ratunek, zresztą sam twórca odmówił przeniesienia do lepszego szpitala. Chciał umrzeć wśród biedoty, a po śmierci zostać pochowanym w krypcie Sagrady. Jego życzeniu stało się zadość. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny słynnego architekta.

!Słynny kościół Sagrada Familia w Barcelonie
Słynny kościół Sagrada Familia w Barcelonie

Historia i architektura katedry

Historia Sagrada Familia zaczęła się kiedy Josep Maria Bocabella, po odbyciu pielgrzymki do Rzymu, postanowił poświęcić się szerzeniu wartości chrześcijańskich, które jego zdaniem znajdowały wyraz w życiu Świętej Rodziny. W tym celu Bocabella założył Stowarzyszenie Miłośników św. Józefa i rozpoczął zbieranie funduszy na budowę kościoła. Początkowo w Barcelonie miała powstać neogotycka świątynia, nie różniąca się zbytnio od innych kościół budowanych w tamtych czasach. Jednak nieporozumienia z architektem Francisciem de Paula del Villar sprawiły, że prace nad Sagradą zlecono Gaudiemu. Przez wiele lat wizja kościoła dojrzewała w młodym twórcy, który nie poświęcał mu zbyt dużo czasu. Dopiero po latach Sagrada stała się dziełem jego życia.

Koncepcja uległa diametralnej zmianie. Gaudi odwoływał się do sztuki dawnej, szukając inspiracji w gotyku katalońskim i średniowiecznej symbolice. Na tym jednak nie koniec - świątynia miała być jednym żyjącym organizmem, a jej elementy nawiązywały do przyrody. Każdy z nich tworzony był oddzielnie i nie mógł być identyczny.

Sagrada jako uosobienie Natury - największego dzieła Boga - zawiera w sobie symbole odwołujące się do czterech "królestw": roślin (kamienny las kolumn), zwierząt (ornamentyka), minerałów (witraże) i człowieka (rzeźby oraz kolumny symbolizujące żebra).

Całość zwieńczyć ma 18 wież, które symbolizują apostołów, ewangelistów, Maryję i Chrystusa. Do życia Jezusa nawiązują również fasady: Narodzenia, Męki i Chwały.

Wymiary naw oraz innych elementów kościoła stanowią ilorazy liczby 7,5 (przykładowo główna nawa ma 90 metrów czyli 7,5 razy 12 apostołów).

Problem z budową świątyni, która nadal nie została ukończona wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze Gaudi nie wszystkie swoje pomysły konsultował z uczniami. Co więcej jego biuro i notatki zostały zniszczone, kiedy Sagradę sprofanowali katalońscy anarchiści. Za chichot historii można uznać fakt, że dzieło zagorzałego propagatora kultury katalońskiej, jakim był Gaudi, podeptali ci, którzy rzekomo walczyli o niepodległość regionu. Po drugie, zgodnie z wolą architekta pieniądze na budowę kościoła mogą pochodzić tylko z datków, Sagrada nie może być finansowana przez rząd. Po trzecie wreszcie, kontynuowanie budowy budzi wiele kontrowersji. Zwraca się uwagę, że jej nowe elementy nieco odstają (np. kolorystycznie) od wizji Gaudiego, choć przecież sam artysta uważał, że świątyni można nadać taki styl jakiego zapragną jego kontynuatorzy. Współcześnie do prac zaprzęgnięto komputery, które mają pomóc odtworzyć wizję wielkiego architekta. Zakończenie budowy planuje się na 2026 rok. W 2005 roku elementy kościoła stworzone przez Gaudiego wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół konsekrowano pięć lat później nadając mu tytuł bazyliki mniejszej.


Reklama