Wilno

Wilno to stolica Litwy, zamieszkuje je ponad 530 tysięcy ludzi (w tym 87 tysięcy Polaków). Położone jest u ujścia Wilejki do Wilii, u stóp Góry Zamkowej i Góry Trzykrzyskiej (Góra Trzech Krzyży). Ze względu na niezbyt dużą odległość od wschodniej granicy Polski Wilno jest częstym celem weekendowych wycieczek Polaków. Herb miasta to wizerunek świętego Krzysztofa niosącego na swoich barkach Dzieciątko Jezus, zaś patronem Wilna jest święty Kazimierz.

Początki miasta sięgają czasów średniowiecza choć początki osadnictwa należy datować na V w. n. e. Legenda głosi, że powodem do założenia miasta w tym miejscu był proroczy sen jakiego doświadczył książę Giedymin. Władca miał ujrzeć olbrzymiego żelaznego wilka. Wajdelota Lizdejko wyjaśnił mu, że bogowie pragną aby w tym miejscu stanął gród tak potężny jak ów wilk ze snu. Pierwsza znana data związana z Wilnem to rok 1323 - książę Giedymin w liście pisze o “naszym grodzie Wilnie” co sugeruje, że miasto mogło już wtedy pełnić rolę stolicy.


Rozwój miasta związany był z panowaniem Jagiellonów i licznymi przywilejami. Powstawały liczne kościoły, cerkwie, drukarnie, mennica, arsenał i wiele kamienic. Wilno było też miastem wielu narodowości swój dom znajdowali tutaj Polacy, Litwini, Żydzi i Rusini. W 1579 król Stefan Batory założył tu uniwersytet. Upadek miasta nastąpił w XVII wieku i mimo, krótkiego odrodzenia w wieku XVIII nigdy nie odzyskało ono swojej świetności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wilno miało znaleźć się w granicach Litwy jednak tzw. bunt Żeligowskiego doprowadził do zajęcia miasta przez wojska polskie. Po drugiej wojnie światowej weszło w skład ZSRR by po roku 1991 stać się stolicą niepodległej Litwy.
 Miasto słynie z zabytkowych kościołów (św. Kazimierza, św. Piotra i Pawła), parków i terenów zielonych, miejsc szczególnie ważnych dla Polaków (Ostra Brama, dawny klasztor bazylianów) i starówki wpisanej na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO). Jest też siedzibą wielu polskich organizacji (Polski Teatr, Uniwersytet Polski, Związek Harcerstwa Polskiego).


Najnowsze artykuły