Podróże po Europie

Wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu

Paryż - rozsławione na całym świecie miasto miłości, kojarzące się głównie z wieżą Eiffla i romantycznymi spacerami m.in. po Dzielnicy Łacińskiej - jest również olbrzymią metropolią będącą miejscem pochówku wielu znanych osób.

Nie tak dawno opisywaliśmy Katakumby Paryża, tym razem zabierzemy Was na Cmentarz Montmartre, należący do trzech głównych w mieście. Dwa pozostałe to: Cmentarz Père-Lachaise i Cmentarz Montparnasse, będące typowymi grzebalnymi nekropoliami. Nie są to jedyne cmentarze w Paryżu. Są inne nekropolie, równie znane i cenione jak choćby Panteon - mauzoleum wyróżnionych osób.

[Cmentarz Montmartre w Paryżu]
[Cmentarz Montmartre w Paryżu]

Leżący na północy Cmentarz Montmartre (Cimetière de Montmartre) łączy wspólna historia z Cmentarzem Père-Lachaise znajdującym się na wschodzie i Cmentarzem Montparnasse na południu. W 1825, w roku powstania tego cmentarza, została podjęta decyzja o założeniu trzech głównych cmentarzy paryskich poza murami tego miasta.

Położony u stóp wzgórza Montmartre w 18. dzielnicy przyciąga również we względu na swoją lokalizację. Odwiedzając Paryż i dzielnicę Montmartre warto poświęcić odrobinę czasu i wstąpić na teren tej nekropolii. Cmentarz Montmartre znany również jako Cmentarz Północny jest to ogromnym paryskim cmentarzem (aczkolwiek nie największym) o powierzchni ponad 11 hektarów.

Pochowanych na nim zostało także wielu Polaków. m.in. wybitny poeta - Juliusz Słowacki, którego prochy ostatecznie złożone zostały później na Wawelu.

Grób Juliusza Słowackiego na Cmentarzu Montmartre w Paryżu
Grób Juliusza Słowackiego na Cmentarzu Montmartre w Paryżu

Sam grób J. Słowackiego nie wyróżnia się zbytnio pośród innych grobów i grobowców, które nierzadko wyglądają jak arcydzieła sztuki. Jednak nie pozostaje bardzo w cieniu innych i mimo swoich niewielkich rozmiarów - przyrównując do innych grobowców, potrafi zaciekawić spacerujące tam osoby. Na byłym grobie jednego z najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu J.Słowackiego widnieje jego wykonany w brązie wizerunek, a w kamieniu został wykuty napis w języku francuskim - „GRAND POETE POLONAIS” - „Wielki poeta polski”.

Na grobie Juliusza Słowackiego - Cmentarz Montmartre w Paryżu
Na grobie Juliusza Słowackiego - Cmentarz Montmartre w Paryżu

Grób ten został zaprojektowany przez francuskiego artystę Charles’a Pétiniaud-Dubos - przyjaciela poety. Oprócz wizerunku Wieszcza Narodowego znajdziemy na jego pomniku kamienie - jeden z datami urodzin i śmierci, na drugim zaś widnieje tytuł wielkiego dzieła - Balladyna. Ciekawostką jest, że tragedia ta wydana została właśnie w Paryżu, w roku 1839, jednak napisana została pięć lat wcześniej, w 1834 roku w Genewie.

[groby na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[groby na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]

Ta paryska nekropolia to zbiór pięknych monumentów i grobowców rodzinnych. Fascynują one swoimi walorami estetycznymi, rozmiarami i kształtami. Jednym z dzieł, przyciągających liczne spojrzenia jest grób rodziny Kamieńskich, który znany jest głównie dzięki pomnikowi dzieła Jules Franceschi.

Grób rodziny Kamieńskich na Cmentarzu Montmartre w Paryżu
Grób rodziny Kamieńskich na Cmentarzu Montmartre w Paryżu

Lokalizacja tego miejsca czyli tereny dawnych kamieniołomów gipsu w przeszłości stanowiła o nazywaniu go Cmentarzem Wielkich Kamieniołomów. Historia włączyła go w obszar Paryża w 1860 roku. A 1888 rok, postanowiono go przeciąć wiaduktem, mającym ułatwić dojazd do Wystawy Światowej. Stało się to wbrew woli ludności. Wydarzenie spowodowało przeniesienie około stu grobów. Jednym z ich był grób Stendhala (francuski pisarz i prekursor realizmu w literaturze). Niestety wiadukt odebrał temu miejscu dużo klimatu, co również czynią nowoczesne budynki znajdujące się w tle mogił.

[groby rodzinne na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[groby rodzinne na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]

Wśród najczęściej odwiedzanych znajduje się grób Dalidy - piosenkarki, wyróżniający się naturalnej wielkości posągiem i złotymi promieniami. Cmentarz stanowi jedną z polskich nekropolii poza granicami Polski, pochowano tam bowiem wielu wybitnych Polaków. Licząca ponad 20.000 grobów nekropolia na swoim terenie mieści kaplice rodu Sapiehów i Sobańskich, jak również okazałe, dwa grobowce zbiorowe Polaków (podczas Powstania Listopadowego schronili się we Francji). Pochowani zostali tam liczni polscy generałowie, nie zabrakło tam też miejsca na pochówek pułkowników polskiego pochodzenia.

Pośród polskich nazwisk znajdziemy tam wielu powstańców listopadowych, m.in.: Jan Alcyato, Alojzy Biernacki, Karol Borkowski, Józef Jan Giedroyć, Andrzej Plichta. Inne osoby polskiej narodowości, to np.: Paweł Jerzmanowski, Józef Bohdan Dziekoński, Władysław Borowski, Jan Ledóchowski, Joachim Lelewel czy Herman Potocki.

Nagrobek Wacław Niżyńskiego (rosyjskiego tancerza i choreografa polskiego pochodzenia) należy do ciekawszych ze względu na znajdujący się na nim posąg.

Nagrobek Wacława Niżyńskiego na Cmentarzu Montmartre w Paryżu.  w Cimetière de Montmartre w Paryżu.
Nagrobek Wacława Niżyńskiego na Cmentarzu Montmartre w Paryżu. w Cimetière de Montmartre w Paryżu.

Jest tam pochowanych wielu słynnych Francuzów m.in. pisarz Alexandre Dumas czy Émile Zola - również pisarz. Oprócz grobów pisarzy znajdziemy tam też mogiły francuskich kompozytorów, malarzy oraz reżyserów.

[Paryż i Cmentarz Montmartre]
[Paryż i Cmentarz Montmartre]

Spacerując można zauważyć, iż jest to miejsce zadbane, jak również w pewien sposób zorganizowane. Jeśli przyszliśmy tam w poszukiwaniu konkretnych miejsc, to przy wejściu można również znaleźć przygotowany plan cmentarza. Na takim planie znajdziemy oznaczone miejsca pochówku wybranych osób, najważniejszych z różnych dziedzin: wojskowych, aktorów, pisarzy, naukowców czy też polityków. Cmentarz jest bardzo duży, jeśli nie chcemy się w za bardzo zagłębiać, a jedynie poczuć odrobinę klimatu, to wystarczy przespacerować się przez kilka alejek. Dokładniejsza eksploracja wymaga jednak dłuższego czasu i wytrwałości

[spacer po Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[spacer po Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[spacer po Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[spacer po Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[widok na Cmentarz Montmartre w Paryżu]
[widok na Cmentarz Montmartre w Paryżu]
[podczas wizyty na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[podczas wizyty na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[typowe grobu na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[typowe grobu na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[widok na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[widok na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu - tradycyjne]
[wizyta na Cmentarzu Montmartre w Paryżu - tradycyjne]

Reklama