Podróże po Europie

Panteon w Rzymie - zwiedzanie i historia słynnej świątyni

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2024

Panteon (łac. Pantheon) należy do najlepiej zachowanych budowli z czasów antycznych. Ten monumentalny zabytek wyróżnia się nie tylko idealnymi proporcjami, ale również posiada status jedynego starożytnego zabytku w Rzymie, który dotrwał do naszych czasów w niezmienionej formie.

W naszym przewodniku znajdziecie kompleksowe informacje na temat historii, architektury i zabytków Panteon. Praktyczne wskazówki dotyczące zakupu biletu i zwiedzania Panteonu umieściliśmy na końcu artykułu. Aby szybko przeskoczyć do konkretnego działu, skorzystajcie ze spisu treści poniżej.
Panteon w Rzymie
Panteon w Rzymie

Panteon w Rzymie w czasach starożytnych

Panteon zlokalizowany jest na obszarze zwanym Polem Marsowym, który rozpościerał się na zachód od republikańskich murów otaczających centrum starożytnego miasta. Obecny Panteon to trzecia budowla, która powstała w tym miejscu.

Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie

Pierwszy budynek wzniesiono w latach 27-25 p.n.e. na polecenie Marka Agrypy. Słynny dowódca i przyjaciel cesarza pragnął upamiętnić w ten sposób zwycięstwo w bitwie pod Akcjum nad zjednoczonymi siłami Marka Antoniusza oraz Kleopatry. Agrypa planował nazwać budowlę imieniem Oktawiana Augusta, a nawet umieścić w środku statuę pierwszego cesarza. Oktawian jednak odmówił, w efekcie czego w centrum świątyni stanął posąg Juliusza Cezara. Rzeźby przedstawiające Oktawiana Augusta oraz Marka Agrypy umieszczono natomiast w przyległej do świątyni kolumnadzie. Pierwotna wersja budynku została zbudowana na planie prostokąta.

Budowla wzniesiona przez Marka Agrypę spłonęła podczas jednego z wielkich pożarów Rzymu w 80 roku. Świątynię odbudowano za czasów cesarza Domicjana, który sprawował władzę od 81 do 96 roku, ale również ją spotkał tragiczny los. W 110 roku w Panteon uderzył piorun, a budowlę po raz kolejny strawił ogień.

Zewnętrzne kolumny Panteonu w Rzymie
Zewnętrzne kolumny Panteonu w Rzymie

Prawdopodobnie zaraz po zniszczeniu drugiej odsłony świątyni rozpoczęła się kolejna, już ostateczna, jej przebudowa. Miała ona miejsce za rządów cesarza Trajana. Władca, który zmarł w 117 roku, nie doczekał jednak ukończenia prac - budowę doprowadził do końca jego następca, Hadrian. Oficjalne zakończenie prac datuje się na 125 rok. Co ciekawe, nie ma pewności, kto był autorem projektu świątyni. Mógł nim być Apollodoros z Damaszku, który działał w tamtym okresie w Rzymie, ale są to tylko przypuszczenia.

Historia pewnego napisu

Fakt, że przebudowa została zakończona za rządów Hadriana, przez wiele wieków prowadził do błędnych przekonań dotyczących daty budowy Panteonu. Hadrian zasłynął jako cesarz, który nie umieścił własnego imienia na żadnej z wybudowanych za swojego panowania budowli (z wyjątkiem tej dedykowanej Trajanowi, który adoptował go i traktował jak syna). W rezultacie, nad wejściem do Panteonu znalazł się napis honorujący Marka Agrypę, budowniczego pierwotnej struktury: M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT. Możemy to przetłumaczyć jako "Marek Agrypa, syn Lucjusza, trzykrotny konsul, wzniósł ten budynek". Ten fakt przez długi czas prowadził do błędnego przekonania, że Panteon powstał w drugiej połowie I wieku p.n.e. Warto odnotować, że w treści inskrypcji wykorzystano fragmenty zachowane z pierwotnej budowli.

Grób króla Włoch Wiktora Emmanuela II - Panteon w Rzymie
Grób króla Włoch Wiktora Emmanuela II - Panteon w Rzymie

Rzymski Panteon - skąd bierze się jego nazwa i jakie było przeznaczenie budynku

Słowo "Pantheon" wywodzi się od greckiego słowa Panthea, oznaczającego "świątynie wszystkich bogów". W takich budowlach oddawano cześć wszystkim dwunastu bogom olimpijskim, jak również panującemu władcy. Budynek wzniesiony za czasów Marka Agrypy dedykowany był dwóm bóstwom (Wenus i Marsowi) oraz Juliuszowi Cezarowi.

Nie ma jednak pełnej zgody odnośnie ostatecznego przeznaczenie budowli z czasów Hadriana. Wewnątrz okrągłego gmachu mogły odbywać się publiczne wysłuchania, sprawy sądowe oraz oficjalne zgromadzenia. Inna z teorii sugeruje, że świątynia mogła być miejscem kultu cesarza, choć w samym Rzymie nie było to zbyt często praktykowane.

Jeśli przyjmiemy, że Panteon służył jako świątynia, to za jej symboliczny koniec możemy uznać ostatnią dekadę IV wieku, kiedy to Teodozjusz I Wielki, ostatni cesarz niepodzielonego Cesarstwa Rzymskiego, wprowadził zakaz funkcjonowania pogańskich świątyń.

Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie

Panteon w Rzymie i jego architektura

Panteon składa się z dwóch połączonych ze sobą części: przedsionka w formie portyku oraz rotundy. Według niektórych krytyków, a nawet zwykłych turystów, obie części niekoniecznie do siebie pasują. Na pewno wpływ na dzisiejszy odbiór ma fakt, że niemal nic nie zachowało się z dawnych zewnętrznych zdobień budowli. Zakłada się, że przedsionek, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, pokryty był prawdziwym marmurem, natomiast ściany rotundy ozdobione były stiukami imitującymi marmur - podobnymi do tych, które wykorzystywano przy dekoracjach rzymskich term. Zewnętrza część kopuły była pokryta pozłacanymi płytkami z brązu, które zostały usunięte w 663 roku na polecenie cesarza bizantyjskiego Konstansa II.

Przedsionek Panteonu

Przedsionek, prowadzący do głównej części budynku, ma szerokość 34 metrów i głębokość 20 metrów. Przybiera formę monumentalnego portyku z 16 granitowymi kolumnami w porządku korynckim. Pierwszy rząd składa się z ośmiu kolumn, za którymi kryją się trzy nawy oddzielone od siebie rzędami po dwie kolumny. Trzy kolumny po zewnętrznej lewej stronie portyku zostały wymienione w XVII wieku.

Wnętrze Panteonu w Rzymie
Wnętrze Panteonu w Rzymie

Na frontonie przedsionka umieszczono wcześniej wspomniany napis M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT. ("Marek Agrypa, syn Lucjusza, trzykrotny konsul, wzniósł ten budynek"). Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że w czasach starożytnych od portyku odchodziło jeszcze kilkumetrowe podium.

Rotunda Panteonu

Drugą częścią budowli jest rotunda, czyli okrągły budynek z półkolistym dachem w kształcie kopuły, którego ściany mają grubość sześciu metrów. Do rotundy prowadzą masywne drzwi z brązu o wysokości 7,5 metra. Badacze są zgodni co do faktu, że te ważące wiele ton drzwi pochodzą ze starożytności, ale raczej na pewno nie były one oryginalną bramą.

Oculus - źródło światła w rzymskim Panteonie

Na szczycie rotundy znajduje się okrągły otwór nazywany oculusem, którego średnica przekracza 9 metrów. Stanowi on jedyne źródło światła docierającego do wnętrza budowli. Wizyta w Panteonie podczas lekkiego deszczu, kiedy kropelki wody z gracją wpadają do środka budynku, to niezwykłe doświadczenie. W południe, linia słońca przedzierająca się przez otwór wyrównuje się z linią drzwi.

Oculus - Panteon w Rzymie
Oculus - Panteon w Rzymie

Istnienie otwartego dachu może natychmiast nasuwać pytanie o możliwość powstawania kałuż. W podłodze zainstalowano jednak 22 niewielkie otwory, które odprowadzają wodę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że posadzka pochodzi jeszcze z czasów antycznych - do jej wykonania użyto czerwonego marmuru z Egiptu oraz białego z Azji Mniejszej. Zwiedzając Panteon, warto co jakiś czas spojrzeć pod nogi, aby podziwiać te wspaniałe kamienie.

Rotunda i jej idealne proporcje

Panteon, ze swoją rotundą, uchodzi za jeden z najdoskonalszych przykładów rzymskiego kunsztu architektonicznego. Średnica rotundy wynosi mniej więcej 43,3 metra i równa jest wysokości budynku, mierzonej od podłogi do oculusa. Już na samym wejściu do zabytku przyciągają uwagę geometryczne wzory na sklepieniu, tworzone przez kasetony. Co ciekawe, ich kwadratowe wycięcia miały nie tylko wpływać na estetykę, ale również zmniejszały masę całkowitą konstrukcji.

Rotunda otoczona jest występującymi na przemian siedmioma kwadratowymi bądź półkolistymi kaplicami oraz ośmioma niszami, które służą m.in. jako miejsca grobowe. Między nimi znajdują się kolumny w porządku korynckim.

Kaplica krucyfiksu - Panteon w Rzymie
Kaplica krucyfiksu - Panteon w Rzymie

Panteon (Rzym) - zabytek w średniowieczu i czasach nowożytnych

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Panteon w Rzymie prawdopodobnie opustoszał i zaczął niszczeć. Budynek swoje "drugie życie" zawdzięcza decyzji cesarza bizantyjskiego Fokasa, który w 609 roku przekazał prawa do tej antycznej budowli papieżowi Bonifacemu IV.

Papież konsekrował budynek jako kościół Najświętszej Marii Panny od Męczenników (łac. Sancta Maria ad Martyres), co zapewniło mu ochronę przed zburzeniem lub wykorzystaniem jako kamieniołom.

Niestety, władcy Państwa Kościelnego nie powstrzymali się od wprowadzenia zmian we wnętrzu świątyni ani przed wykorzystaniem jej fragmentów do innych celów. Wcześniej wspomnieliśmy o zdjęciu płytek z brązu w drugiej połowie VII wieku. Z kolei, w pierwszej połowie XVII stulecia, papież Urban VIII nakazał usunięcie brązowych dźwigarów z przedsionka, które następnie przetopiono i wykorzystano do budowy 80 armat umieszczonych później na Zamku Świętego Anioła.

Według popularnej legendy, zabrany z Panteonu kruszec posłużył Gian Lorenzo Berniniemu w pracach nad słynnym baldachimem w Bazylice św. Piotra. Mając to z tyłu głowy jakże inaczej odbiera się zwiedzanie Watykanu!

Jeden z obrazów przedstawiający Panteon z oślimi uszami (Marmurowy Pałac - Poczdam) / [Za zgodą SPSG
Jeden z obrazów przedstawiający Panteon z oślimi uszami (Marmurowy Pałac - Poczdam) / [Za zgodą SPSG

Podczas pontyfikatu Urbana VIII, do Panteonu dobudowano dwie bliźniacze wieże. Te charakterystyczne dodatki szybko zyskały wśród mieszkańców prześmiewczy przydomek "ośle uszy". Na szczęście, pod koniec XIX wieku, zostały one ostatecznie rozebrane. Na zdjęciu obrazu powyżej zobaczycie jak one wyglądały.

Obecny wygląd wnętrza Panteonu jest efektem zmian przeprowadzonych w XVIII wieku pod auspicjami barokowego architekta Paolo Posiego.

W kontekście stanu Panteonu, warto podkreślić, iż wielu nowych chrześcijańskich gospodarzy Wiecznego Miasta nie darzyło dużym szacunkiem dziedzictwa pozostawionego przez starożytnych poprzedników. Zjawisko to ujawniało się przede wszystkim poprzez wykorzystywanie antycznych struktur jako... kamieniołomów. Największym powodzeniem mogły cieszyć się te świątynie i budowle, które przekształcono w chrześcijańskie kościoły. Dzięki konsekracji, udało im się przetrwać w stanie co najmniej średnim, chociaż większość z nich została znacznie przebudowana. Jednym z godnych uwagi wyjątków jest właśnie Panteon w Rzymie, który po usunięciu nowożytnych dodatków pod koniec XIX wieku prezentuje się niemal tak samo, jak w dniu swojego otwarcia.

Zwiedzanie Panteonu - kaplice oraz grobowce

Wnętrze rotundy otoczone jest przez nisze oraz wnęki, które przekształcono w kaplice (najprawdopodobniej pierwotnie znajdowały się w nich posągi bóstw).

Panteon w Rzymie - wnętrze
Panteon w Rzymie - wnętrze

Wysoki Ołtarz umiejscowiony jest w największej wnęce naprzeciwko drzwi wejściowych. W jego sklepieniu można podziwiać mozaikę w stylu bizantyjskim, datowaną na XVIII wiek. Po obu stronach ołtarza znajdują się po trzy kaplice oraz po cztery nisze. Środkowe kaplice mają kształt półkolisty, podczas gdy boczne są prostokątne.

Wysoki Ołtarz - Panteon w Rzymie
Wysoki Ołtarz - Panteon w Rzymie

Grobowce królewskie w Panteonie

Najbardziej monumentalnym grobowcem jest ten należący do pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wiktora Emmanuela II, który został umieszczony w środkowej kaplicy po prawej stronie. Po przeciwnej stronie spoczywa drugi król Włoch, Humbert I, wraz z małżonką Małgorzatą Sabaudzką. Przy królewskich grobach warte trzyma gwardia honorowa.

Grób króla Włoch Humberta I (Umberto I) - Panteon w Rzymie
Grób króla Włoch Humberta I (Umberto I) - Panteon w Rzymie

Grób Rafaela w Panteonie

Po prawej stronie grobowca Humberta, znajduje się nisza z grobem znanego renesansowego artysty i architekta, Rafaela Santiego, nad którym górują dwa gołębie. Rafael zmarł w dniu swoich 37. urodzin i na własne życzenie został po śmierci przeniesiony do Panteonu. Nad jego grobem góruje rzeźba Madonny del Sasso, wykonana przez Lorenzetto, jednego z uczniów renesansowego mistrza.

W pierwszej połowie XIX wieku papież Grzegorz XVI postanowił przeprowadzić ekshumację grobowca Rafaela, aby sprawdzić, czy rzeczywiście znajdują się w nim szczątki artysty. Po odnalezieniu spodziewanych zwłok, mistrz został ponownie pochowany, tym razem w datowanym na I wiek p.n.e. rzymskim sarkofagu, na którym wyryto łacińską sekwencje "ILLE HIC EST RAPHAEL, TIMVIT QVO SOSPITE VINCI RERVM MAGNA PARENS, ET MORIENTE MORI" (Tu spoczywa Rafael. Bałem się tego, co niezgłębione, pokonałem zwyczajne, wielkim równy, tylko śmiertelne zmarło ze mną).

Grób Rafaela- Panteon w Rzymie
Grób Rafaela- Panteon w Rzymie

Po lewej stronie grobowca umieszczono portret artysty z brązu datowany na XIX wiek.

O czym nie każdy wie - na lewo od grobu króla Humberta spoczywa inny renesansowy artysta - Baldassare Peruzzi (pol. Baltazar Peruzzi), który zasłynął jako projektant pałacyku Villa Farnesina na Zatybrzu.

Jak zwiedzać Panteon i co warto wiedzieć przed wizytą

Panteon należy do najczęściej odwiedzanych zabytków Rzymu. Jeżeli zaplanujecie zwiedzanie na późne przedpołudnie lub wczesne popołudnie (szczególnie w sezonie letnim), na miejscu możecie spodziewać się tłumów turystów. Wprowadzenie biletów wstępu niewiele zmieniło w tej kwestii.

Na spokojne zwiedzenie Panteonu warto przeznaczyć około 30 minut (chociaż niektórzy turyści "przebiegają" przez niego w zaledwie kwadrans). Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, osoby zainteresowane antykiem oraz sztuką sakralną znajdą wewnątrz wiele elementów, które mogą przyciągnąć ich uwagę na dłużej.

Kiedy najlepiej zwiedzić Panteon? Z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej przyjść tuż po otwarciu lub późnym popołudniem. Często odwiedzaliśmy Panteon rano i zazwyczaj spotykaliśmy tylko nieliczne osoby w środku. Zwiedzanie Panteonu bez tłumów turystów to zupełnie inne doświadczenie niż przeciskanie się przez rzeszę odwiedzających. Polecamy Wam tak zaplanować zwiedzanie Rzymu, aby zacząć swój dzień od Panteonu.

Jeśli zdecydujecie się na wczesną wizytę, zazwyczaj będziecie mogli się dodatkowo nacieszyć widokiem pustego placu Piazza della Rotonda, który w ciągu dnia jest zwykle zatłoczony.

Uwaga! Podczas pobytu w Panteonie i przemieszczania się w pobliżu wejścia zachowajcie szczególną ostrożność - zadbajcie o swoje portfele i inne wartościowe przedmioty. Zatłoczone atrakcje są często celem złodziei.

Panteon Rzym - informacje praktyczne

Panteon w Rzymie - bilety

Od niedawna zwiedzanie Panteonu jest płatne:

  • Bilet normalny kosztuje 5€.
  • Bilety ulgowe, przeznaczone dla osób w wieku od 18. do 25. roku życia, są dostępne w cenie 2€.
  • Dla młodzieży i dzieci poniżej 18. roku życia, wstęp jest bezpłatny.

Bilety możemy nabyć zarówno bezpośrednio w kasach, jak i online. Na miejscu dostępne są trzy kasy biletowe. Dwie boczne służą do zakupu biletu - przy wejściu po prawej stronie można płacić kartą, a po stronie lewej gotówką. Środkowa kasa przeznaczona jest dla osób, które zakupiły bilet na oficjalnej stronie włoskiego ministerstwa kultury museiitaliani.it lub u któregoś z pośredników. Proces zakupu online na oficjalnej stronie wymaga wcześniejszej rejestracji, podczas której należy podać swoje imię i nazwisko, ale pozwala to ominąć kolejki do kas na miejscu.

Wewnątrz Panteonu możecie dodatkowo wypożyczyć przewodnik audio w cenie 8,50€. Podczas ostatniej aktualizacji naszego artykułu dostępny był tylko przewodnik w wersji angielskiej, bez wersji polskiej.

Darmowy wstęp do Panteonu

Wstęp do Panteonu jest bezpłatny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W tym dniu może być jednak tak wielu chętnych, że warto wtedy dokonać rezerwacji bezpłatnej wejściówki online.

Ponadto, w czasie trwania mszy świętej wstęp jest bezpłatny dla wszystkich wiernych.

Dni i godziny otwarcia - kiedy można zwiedzać Panteon?

Panteon w Rzymie jest otwarty codziennie, z wyjątkiem 1 stycznia, 15 sierpnia oraz 25 grudnia, w godzinach od 9:00 do 19:00.

Ostatnie wejście możliwe jest do 30 minut przed zamknięciem, a kasy biletowe zamykane są o 18:00.

Należy pamiętać, że zwiedzanie nie jest dozwolone podczas nabożeństw w niedziele i święta.

Jak dojechać do Panteonu?

Najbliższa stacja metra to Barberini, wchodząca w skład linii A. Jest ona oddalona o około 700 m od Panteonu. Alternatywnie możemy dojechać autobusem - najbliższy przystanek, Largo di Torre Argentina, oddalony jest o około 400 m. Więcej informacji znajdziecie w naszym przewodniku po komunikacji miejskiej w Rzymie.

Plac Piazza della Rotonda i fontanna przed Panteonem

Naprzeciwko Panteonu rozciąga się niewielki, lecz malowniczy Plac Rotundy (wł. Piazza della Rotonda), który ozdabia Fontanna Panteonu (wł. Fontana del Pantheon).

Pierwszy wodotrysk na placu zbudowano w XVI wieku z polecenia papieża Grzegorza XIII, ale obecny wygląd fontanny jest efektem przebudowy z początku XVIII wieku, przeprowadzonej podczas pontyfikatu Klemensa XI.

Głównym elementem fontanny jest obelisk z pokrytymi hieroglifami, pochodzący z XIII wiek p.n.e.

Fragment obeliska fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment obeliska fontanny Panteonu w Rzymie
Widok na Fontannę Panteonu w Rzymie (w tle Panteon)
Widok na Fontannę Panteonu w Rzymie (w tle Panteon)

Bibliografia:

  • Amanda Claridge, Rome. An Oxford Archeological Guide, 2010

Cześć!

author

Cieszymy się, że udało Ci się dotrzeć do końca naszego artykułu i mamy nadzieję, że okazał się przydatny. Więcej informacji o naszym blogu znajdziesz na podstronie o nas.

W przypadku natrafienia na nieaktualne dane lub błędy prosimy o wiadomość - dane adresowe dostępne są w zakładce kontakt.

Aśka i Sławek - autorzy bloga Podróże Po Europie (podrozepoeuropie.pl)

Reklama