Panteon w Rzymie - historia, zwiedzanie, ciekawostki oraz informacje praktyczne

Wyróżniający się swoim monumentalnym rozmiarem i zachowaniem idealnych proporcji Panteon (łac. Pantheon) nie bez przesady określany jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnych. W materiałach wywieszonych na tablicach informacyjnych możemy znaleźć nawet informacje, że jest to jedyny antyczny monument w Rzymie zachowany w oryginalnej formie.

!Panteon w Rzymie
Panteon w Rzymie

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielu z nowych chrześcijańskich gospodarzy Wiecznego Miasta nie ceniło zbytnio spuścizny pozostawionej przez starożytnych, co przejawiało się m.in. wykorzystywaniem antycznych struktur jako... kamieniołomy. Najwięcej szczęścia miały świątynie i budowle, które zamieniono na chrześcijańskie kościoły. Dzięki konsekracji zachowały się w stanie średnim lub dobrym, choć w większości zostały mocno przebudowane. Jednym z chlubnych wyjątków jest tu Panteon, który po usunięciu nowożytnych dodatków pod koniec XIX wieku wygląda niemal tak samo, jak w dniu oddania go do użytku.

Panteon w czasach starożytnych

Panteon powstał na obszarze nazywanym Polem Marsowym, który rozciągał się na zachód od republikańskich murów otaczających centrum starożytnego miasta. Obecny Panteon jest trzecią budowlą powstała w tym miejscu.

!Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie

Pierwszy budynek wzniesiono w latach 27-25 p.n.e. na polecenie Marka Agrypy, który pragnął uczcić zwycięstwo w bitwie pod Akcjum nad zjednoczonymi siłami Marka Antoniusza oraz Kleopatry. Słynny dowódca planował nazwać budowlę imieniem Oktawiana Augusta i umieścić w środku statuę pierwszego cesarza, ale ten odmówił i finalnie w środku stanął posąg Juliusza Cezara, a rzeźby Oktawiana Augusta oraz Marka Agrypy umieszczono w przylegającej do świątyni kolumnady. Pierwotną wersje budynku zbudowano na planie prostokąta.

Budowla wzniesiona przez Marka Agrypę spłonęła podczas jednego z wielkich pożarów Rzymu w 80 roku. Świątynie odbudowano podczas panowania cesarza Domicjana (który sprawował władzę od 81 do 96 roku), ale również ją spotkał nieczuły los. W 110 roku w Panteon uderzył piorun, w efekcie czego budowlę po raz kolejny strawił ogień.

!Zewnętrzne kolumny Panteonu w Rzymie
Zewnętrzne kolumny Panteonu w Rzymie

Trzecia i finalna przebudowa rozpoczęła się prawdopodobnie chwilę po poprzednim zniszczeniu za rządów cesarza Trajana. Zmarły w 117 roku władca nie doczekał jednak ukończenia budowy, którą dokończył jego następca Hadrian. Oficjalne zakończenie prac datowane jest na 125 rok.

Właśnie fakt, że przebudowę dokończono podczas rządów Hadriana, prowadził przez wiele wieków do błędnego przekonania o dacie budowy Panteonu. Hadrian zasłynął jako cesarz, który nie umieszczał swojego imienia na żadnej wybudowanej za jego rządów budowli (z wyjątkiem tej poświęconej Trajanowi, który go adoptował i traktował jak syna). W efekcie tego nad wejściem pojawił się napis M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT., co możemy przetłumaczyć jako "Marek Agrypa, syn Lucjusza, konsul trzeci raz z rzędu, wzniósł ten budynek". Przez dłuższy czas myślano więc, że budynek Panteonu powstał w drugiej połowie I wieku p.n.e. Co warte odnotowania, do stworzenia sekwencji wykorzystano zachowane fragmenty z pierwotnej budowli.

!Grób króla Włoch Wiktora Emmanuela II - Panteon w Rzymie
Grób króla Włoch Wiktora Emmanuela II - Panteon w Rzymie

Pochodzenie nazwy i przeznaczenie budynku

Słowo Pantheon wywodzi się od greckiego słowa Panthea, które oznaczało "świątynie wszystkich bogów". W budowlach tego typu czczono wszystkich dwunastu bogów olimpijskich oraz urzędującego władcę. Budynek wzniesiony za czasów Marka Agrypy poświęcony był dwóm bóstwom (Wenus i Marsowi) oraz Juliuszowi Cezarowi.

Nie ma jednak pełnej zgody odnośnie ostatecznego przeznaczenie budowli z czasów Hadriana. W środku okrągłej budowli mogły odbywać się publiczne wysłuchania, sprawy sądowe oraz oficjalne zgromadzenia. Inna z teorii mówi, że świątynia miała być miejscem kultu cesarza, choć w samym Rzymie nie było to zbyt często spotykane.

Jeśli przyjąć, że Panteon służył jako świątynia, to za jego symboliczny koniec możemy uznać końcówkę dekady IV wieku, kiedy to ostatni cesarz (niepodzielonego) Cesarstwa Rzymskiego, Teodozjusz I Wielki, wyegzekwował zakaz funkcjonowania pogańskich świątyń.

!Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment Fontanny Panteonu w Rzymie

Architektura

Panteon składa się z dwóch połączonych ze sobą części: przedsionka w formie portyku oraz rotundy, które według niektórych krytyków czy nawet zwykłych turystów niezbyt do siebie pasują. Na pewno wpływ na dzisiejszy odbiór ma fakt, że nic nie zachowało się z dawnych zewnętrznych zdobień budowli. Zakłada się, że przedsionek (od zewnątrz i wewnątrz) pokryty był prawdziwym marmurem, a ściany rotundy imitującymi marmur stiukami, które wykorzystywane były m.in. przy dekoracjach rzymskich term. Zewnętrza część kopuły pokryta była pozłacanymi płytkami z brązu, które wymontowano w 663 roku na polecenie cesarza bizantyjskiego Konstansa II.

Przedsionek prowadzący do głównej części budynku jest szeroki na 34 metry oraz głęboki na 20 metrów i ma formę monumentalnego portyku z 16 granitowymi kolumnami w porządku korynckim. Pierwszy rząd składa się z ośmiu kolumn, za którymi kryją się trzy nawy oddzielone od siebie rzędami po dwie kolumny. Trzy kolumny po zewnętrznej lewej stronie portyku zostały wymienione w XVII wieku.

!Wnętrze Panteonu w Rzymie
Wnętrze Panteonu w Rzymie

Na frontonie przedsionka umieszczono wspomniany wcześniej napis M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT. ("Marek Agrypa, syn Lucjusza, konsul trzeci raz z rzędu, wzniósł ten budynek"). Dzięki pracom archeologów wiadomo, że w czasach starożytnych od portyku odchodziło jeszcze kilkumetrowe podium.

Drugą częścią budowli jest rotunda, czyli okrągły budynek z półkolistym dachem w kształcie kopuły i ścianami o grubości sześciu metrów. Do rotundy prowadzą masywne drzwi z brązu o wysokości 7,50 metra. Istnieje zgodność co do faktu, że te ważące wiele ton drzwi pochodzą ze starożytności, ale raczej na pewno nie były one oryginalną bramą.

Na szczycie rotundy znajduje się otwór nazywany oculusem, który ma średnicę ponad 9 metrów. Oculus zapewniał oświetlenie budynku. Ciekawym doświadczeniem są odwiedziny Panteonu w dniu lekkiego deszczu i zobaczenie w jaki sposób kropelki wody wpadają do środka budynku. W południe linia słońca wpadająca przez otwór wyrównuje się z linią drzwi.

!Oculus - Panteon w Rzymie
Oculus - Panteon w Rzymie

Świadomość otwartego dachu może od razu przywołać pytanie o potencjalne kałuże. W podłodze znajdują się jednak 22 niewielkie otwory, które odprowadzają wodę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podłoga również datowana jest na czasy antyczne - wykorzystano tu czerwony marmur z Egiptu oraz biały z Azji Mniejszej.

Budynek rotundy uważany jest za jeden z najlepszych przykładów kunsztu rzymskiej architektury. Średnica rotundy wynosi mniej więcej 43,3 metra i jest równa wysokości budynku (licząc od podłogi do oculusa). Po wejściu do środka od razu w oczy rzucają się kasetonowe geometryczne wzory na sklepieniu rotundy. Co ciekawe, ich kwadratowe wycięcia miały nie tylko ładnie wyglądać, ale zmniejszały też masę całej konstrukcji.

Rotunda otoczona jest przeplatającymi się siedmioma kwadratowymi bądź półkolistymi kaplicami oraz ośmioma niszami, które wykorzystywane są m.in. jako miejsca grobowe. Pomiędzy nimi możemy zaobserwować kolumny w porządku korynckim.

!Kaplica krucyfiksu - Panteon w Rzymie
Kaplica krucyfiksu - Panteon w Rzymie

Panteon w średniowieczu i czasach nowożytnych

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego budowla stała prawdopodobnie opuszczona i powoli niszczała. Swoje drugie życie Panteon zawdzięcza decyzji cesarza bizantyjskiego Fokasa, który w 609 roku przekazał prawa do antycznej budowli papieżowi Bonifacemu IV.

Papież konsekrował budynek jako kościół Najświętszej Marii Panny od Męczenników (łac. Sancta Maria ad Martyres), dzięki czemu budowli nie groziło zburzenie lub wykorzystanie jako kamieniołom.

Niestety, władcy Państwa Kościelnego nie powstrzymali się od wprowadzenia zmian we wnętrzu świątyni ani przed wykorzystaniem jej fragmentów do innych celów. W poprzedniej części artykułu wspomnieliśmy o zabraniu płytek z brązu w drugiej połowie VII wieku. Z kolei w pierwszej połowie XVII wieku papież Urban VIII rozkazał zdjęcie brązowych dźwigarów z przedsionka, które przetopiono i wykorzystano przy budowie 80 armat umieszczonych później na Zamku Świętego Anioła.

Istnieje również legenda, że zabrany kruszec przysłużył się Gian Lorenzo Berniniemu, który miał użyć go przy pracy nad słynnym baldachimem w Bazylice św. Piotra.

!Jeden z obrazów przedstawiający Panteon z oślimi uszami (Marmurowy Pałac - Poczdam) / [Za zgodą SPSG]
Jeden z obrazów przedstawiający Panteon z oślimi uszami (Marmurowy Pałac - Poczdam) / [Za zgodą SPSG]

W czasie pontyfikatu Urbana VIII nad Panteonem dobudowano również dwie bliźniacze wieże. Ten charakterystyczny dodatek zyskał wśród mieszkańców prześmiewczy przydomek "ośle uszy". Na szczęście pod koniec XIX wieku wieże zostały finalnie rozebrane.

Obecny wygląd wnętrza Panteonu jest efektem zmian przeprowadzonych w XVIII wieku pod auspicjami barokowego architekta Paolo Posiego.

Kaplice oraz grobowce

Wewnętrzna ściana rotundy otoczona jest wnękami zamienionymi na kaplice (dawnej znajdowały się w nich prawdopodobnie posągi bóstw) oraz niszami.

Wysoki Ołtarz znajduje się w największej wnęce na wprost od drzwi wejściowych. W sklepieniu zobaczymy mozaikę w stylu bizantyjskim datowaną na XVIII wiek. Po lewej i prawej stronie znajdują się po trzy kaplice oraz po cztery nisze. Środkowe kaplice mają kształt półkolisty, a boczne prostokątny.

!Wysoki Ołtarz - Panteon w Rzymie
Wysoki Ołtarz - Panteon w Rzymie

Najbardziej monumentalnym z grobowców jest ten należący do pierwszego króla zjednoczonych Włoch Wiktora Emmanuela II, który umieszczono po prawej stronie w środkowej kaplicy. Po przeciwnej stronie spoczywa drugi król Włoch Humbert I wraz z małżonką Małgorzatą Sabaudzką. Przy królewskich grobach warte trzyma gwardia honorowa.

Po prawej stronie grobowca Humberta znajdziemy niszę z grobem słynnego renesansowego artysty i architekta Rafaela Santiego, nad którym górują dwa gołębie. Rafael zmarł w dniu swoich 37. urodzin i na własne życzenie został po śmierci przeniesiony do Panteonu. Nad jego grobem góruje rzeźba Madonny del Sasso dłuta Lorenzetto, który był jednym z uczniów renesansowego mistrza.

!Grób króla Włoch Humberta I (Umberto I) - Panteon w Rzymie
Grób króla Włoch Humberta I (Umberto I) - Panteon w Rzymie

W pierwszej połowie XIX wieku papież Grzegorz XVI zdecydował się na ekshumacje grobu Rafaela w celu sprawdzenia, czy ciało artysty na pewno się w nim znajduje. Po oczekiwanym odnalezieniu zwłok artystę pochowano po raz drugi w datowym na I wiek p.n.e. rzymskim sarkofagu, na którym wyryto łacińską sekwencje "ILLE HIC EST RAPHAEL, TIMVIT QVO SOSPITE VINCI RERVM MAGNA PARENS, ET MORIENTE MORI" (Tu spoczywa Rafael. Bałem się tego, co niezgłębione, pokonałem zwyczajne, wielkim równy, tylko śmiertelne zmarło ze mną).

!Grób Rafaela- Panteon w Rzymie
Grób Rafaela- Panteon w Rzymie

Po lewej stronie nad grobem możemy zobaczyć portret artysty z brązu datowany na XIX wiek.

Na lewo od grobu króla Humberta spoczywa inny renesansowy artysta - Baldassare Peruzzi (pol. Baltazar Peruzzi).

!Widok na Fontannę Panteonu w Rzymie (w tle Panteon)
Widok na Fontannę Panteonu w Rzymie (w tle Panteon)

Plac Piazza della Rotonda i fontanna

Naprzeciwko Panteonu rozciąga się niewielki Plac Rotundy (wł. Piazza della Rotonda), który pośrodku ozdabia Fontanna Panteonu (wł. Fontana del Pantheon).

Pierwsza fontanna na placu powstała w XVI wieku na zlecenie papieża Grzegorza XIII, ale jej obecny wygląd jest efektem przebudowy z początku XVIII wieku, przeprowadzonej podczas pontyfikatu Klemensa XI.

Centralną częścią fontanny jest pokryty hieroglifami egipski obelisk datowany na XIII wiek p.n.e.

!Fragment obeliska fontanny Panteonu w Rzymie
Fragment obeliska fontanny Panteonu w Rzymie

Zwiedzanie Panteonu

Panteon jest jednym z częściej odwiedzanych rzymskich zabytków. Jeśli zaplanujemy zwiedzanie na środek dnia (zwłaszcza w sezonie letnim) to musimy liczyć się z nieprzebranymi tłumami w środku. Naszym zdaniem najlepiej przyjść od razu na otwarcie, kiedy na miejscu nie będzie jeszcze tylu turystów. Odwiedzenie Panteonu bez tłumów jest całkowicie innym doświadczeniem niż podczas przeciskania się przez rzeszę odwiedzających.

Jeśli przyjdziemy odpowiednio wcześniej możemy też trafić na pusty plac Piazza della Rotonda, który w ciągu dnia jest prawie zawsze zatłoczony.

Będąc w środku pamiętajmy o uważaniu na portfel i inne kosztowności. Zatłoczone darmowe atrakcje są mekką dla złodziei.

Panteon - bilety

Wejście do Panteonu jest darmowe. [stan na styczeń 2019] Trzeba jednak liczyć się z tym, że w najbliższej przyszłości może zostać wprowadzona niewielka opłata za wejście do środka.

Panteon - godziny otwarcia

Panteon czynny jest codziennie z wyjątkiem: 1 stycznia, 1 maja oraz 25 grudnia. [Stan na styczeń 2019 roku]

  • poniedziałek-sobota: od 8:30 do 19:30
  • niedziela: od 9:00 do 18:00
  • święta: od 9:00 do 13:00

Ostatnie wejście możliwe jest do 15 minut przed zamknięciem.

Wizyty nie są możliwe w trakcie mszy świętej w niedziele i święta o 10:30 ani w sobotę o 15:30.


Bibliografia:

  • Amanda Claridge, Rome. An Oxford Archeological Guide, 2010

!Panteon w Rzymie - wnętrze
Panteon w Rzymie - wnętrze

Reklama